Tuesday, March 17, 2009

Why worry [VIDEO] + lyrics

Baby I see this world has made you sad
Some people can be bad
The things they do, the things they say
But baby I’ll wipe away those bitter tears
I’ll chase away those restless fears
That turn your blue skies into grey

Why worry, there should be laughter after the pain
There should be sunshine after rain
These things have always been the same
So why worry now

Baby when I get down I turn to you
And you make sense of what I do
I know it isn’t hard to say
But baby just when this world seems mean and cold
Our love comes shining red and gold
And all the rest is by the way

Why worry, there should be laughter after pain
There should be sunshine after rain
These things have always been the same
So why worry now

Why worry
Dire Straits

 1. ikakamako

  Tuesday, March 17, 2009 - 17:50:16

  minoa fotsiny !

 2. tomavana

  Tuesday, March 17, 2009 - 18:32:31

  >there should be laughter after the pain, there should be sunshine after rain, these things have always been the same, so why worry now

  Thx for this optimistic song DotMG … but still … I’m worry

 3. DotMG

  Wednesday, March 18, 2009 - 10:12:31

  Fakàna an-keriny, fanolanana! Izany no nihatra tamin’ny fahefam-pitondrana.

  Dia maninona? Why worry?

  Efa izay foana ange no teto hatramin’izay ary izay foana no hitranga eto. Ny endrika isehoany sy ny sehatra itrangany fotsiny no tsy mitovy. Mpanao an-keriny hoy isika fa tsy sahy miatrika fifidianana … Marina izany, saingy toetra ratsy efa nolovaina hatramin’ny 2002, satria isika vahoaka no voalohany nisioka sy nivadika tamin-dRavalomanana, raha saika hihemotra ny lehilahy hanaiky ny hirosoana amin’ny fihodinana faharoa rehefa avy noresen-dry Zafy sy Razafimahaleo lahatra, fa tsy hikiribiby amin’ilay 22 febroary. Tsia, hoy isika: Prémé toro dia vita. Koa raha mitamberina izy ankehitriny, why worry?
  Ny antony tsy nanekentsika dia hoe hangala-bato Ratsiraka, ka izay ihany koa ange no antony tsy aneken’ireo “vitsy an’isa” ireo hiroso amin’ny fifidianana fitsapan-kevi-bahoaka ankehitriny e?

  Tsy mendrika ny fandraisan’anjaran’ny tafika ao anaty tolona? Efa hatramin’ny 2002 ange ny tafika no nandray anjara mavitrika tamin’ny fampitsoahana ny amiraly e. Why worry now? Raha toa ka ny maro an’isa amin’ny vahoaka no afaka nametraka an-dRavalomanana teo amin’ny fitondrana, dia voatery nangina ireo vitsy an’isa tsy mpanohana azy tamin’ny fotoana. Izay no fahendrena ho azy ireo mba tsy hisian’ny ady an-trano. Dia izay ihany koa no miseho eo anivon’ny tafika ankehitriny. Ny maro an’isa ambany galona kokoa no manery ny vitsy an’isa ambony galona, ary mandefitra ireto farany mba tsy hisian’ny ady an-trano. Why worry? Sa ny miaramila tsy mahazo mampihatra ny demokrasia fa ny hierarsia ihany?

  Manahy mafy ianao sao hihamahantra ny firenena noho izao korontana izao? Aza manahy fa tena izay tokoa no hitranga. Taiza no mbola nisy krizy teto Madagasikara ka niha-nanan-karena ny mponina avy eo, fa tsy fialàna bala fotsiny ny krizy hanazavana ny antony tsy nahombiazan’ny mpitondra? Izay foana no teo ary hitohy ho toy izay foana, so why worry now?

  Koa aza gaga raha ho avy ny fanovana ny lalàm-panorenana ato ho ato ka ho lasa afaka mirotsaka hofidina na vao 35 taona aza. Dia ahena ho mandat 2 ihany no azon’ny olona iray milatsaka ao anaty repoblika iray.

 4. jogany

  Wednesday, March 18, 2009 - 11:06:22

  OT reviko be io hira io. maka feeling kely eto aloha. courazy nareo akama any @ tanana

 5. ikalakely

  Wednesday, March 18, 2009 - 11:25:25

  Manja ilay hira e, marina koa ny raisonnement !

  Ataovy mora dia aza entina am-po hono aho ny politika e !

 6. DotMG

  Wednesday, March 18, 2009 - 11:53:03

  @jogany, @ikalakely: misaotra dia eka ouzzz. Ny cyprès aza tsy kivy rehefa avy maina nohanin’ny bibikely fa nihamaitso ihany nony tonga ny orana, ka isika olombelona ve no hamoy fo tanora?

Add comment

Fill out the form below to add your own comments

User data

Add your comment