dotmg.net :: Work hard at whatever you do! (Ecc. 9. 10a, CEV)

Le projet sur la vérification orthographique en malgache peut être testé sur https://dotmg.net//spell/.

Free Basics

Misy karazana afisy izay ao amin’ny sehatr’i Bip milaza hoe 1Ar/s mankany amin’ny opérateurs rehetra, 24H/24. Rehefa nanontany tsara an’i Bip aho mahakasika ny tena saran’ny tolotra marina, sy ny fepetra hahazoana io sarany i…

Alicia est mourante

Quand j’ai bousillé mon téléphone Tecno T3, après 3 ans de service, j’ai reçu une sorte de louanges comme quoi ce n’est pas évident de garder le même appareil, made in China de surcroit, bas de gamme, pendant une période aussi lon…

Ravalo 1:3-9

Injany misy feon’ny miantso mafy any atsimo manao hoe : “Amboary ny lalan-dRajao, ataovy mahitsy ny làlan-kalehany”. Dia niseho i Jean, nanao asa soa nitondra fanampiana tany atsimo, ary nizara hanin-tsy hahavoky sy rano tamin…

Hébergé par dot.mg, le professionnel de l'hébergement internet à Madagascar. Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS