dotmg.net :: Work hard at whatever you do! (Ecc. 9. 10a, CEV)

Le projet sur la vérification orthographique en malgache peut être testé sur https://dotmg.net//spell/.

Ravalo 1:3-9

Injany misy feon’ny miantso mafy any atsimo manao hoe : “Amboary ny lalan-dRajao, ataovy mahitsy ny làlan-kalehany”. Dia niseho i Jean, nanao asa soa nitondra fanampiana tany atsimo, ary nizara hanin-tsy hahavoky sy rano tamin…

Ilay fanomezana “surprise”

Tantarana mpivady vao kely, somary mbola sahirana ara-pivelomana. Nahazo asa rangahy ka mba hitombo kely ny vola miditra, fa hatramin’izay mantsy ny karaman-drafotsy teny amin’ny “zone franche”, miampy izay asa an-tselika kely hitan…

Un nouveau journal dans la capitale

Dot.MG lance un nouveau quotidien d’information. Un nouveau journal viendra très bientôt rejoindre la famille des supports d’informations papier déjà disponible à Antananarivo. Il s’agit de HmmdJrn, un nouveau quotidien d…

Hébergé par dot.mg, le professionnel de l'hébergement internet à Madagascar. Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS