dotmg.net :: Work hard at whatever you do! (Ecc. 9. 10a, CEV)

Le projet sur la vérification orthographique en malgache peut être testé sur http://dotmg.net/spell/.

Projection des résultats eléctoraux

J’avais créé un script qui me permettait de récupérer les pdf du site de la cenit en données brutes et je jouais aux projections des données au fur et à mesure que les résultats obtenus augmentent. En vert le pourcentage obtenu lors de ma p…

Vita didim-poitra

- Amin’ny fomban’ialahy isany Malagasy moa ry Zandry kely, rehefa avy notapahina ny maha-lehilahy an’ialahy isany dia omena kilalao ialahy isany ho tambin’izay nanapahana an’ialahy isany izany. Koa rehefa nandinika izahay dia …

Tsy mahalala menatra

Ny vato fotsy amin’ny fifidianana dia midika hoe mpifidy tsy resy lahatra tamin’ireo kandidà azo nisafidianana, ka dia naleony nandrotsaka vato fotsy. Ny vato maty indray dia mety ho toy izay ihany hoe aleo vonoina ny vatony, nefa koa mety mis…

Hébergé par dot.mg, le professionnel de l'hébergement internet à Madagascar. Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS