dotmg.net :: Work hard at whatever you do! (Ecc. 9. 10a, CEV)

Le projet sur la vérification orthographique en malgache peut être testé sur http://dotmg.net/spell/.

Un nouveau journal dans la capitale

Dot.MG lance un nouveau quotidien d’information. Un nouveau journal viendra très bientôt rejoindre la famille des supports d’informations papier déjà disponible à Antananarivo. Il s’agit de HmmdJrn, un nouveau quotidien d…

Raha toa moa ka … Tsy M (2)

Resaka Mvola indray. Hay moa aho ity tamin’ny vao nanomboka nampiasa azy ity dia efa kivy sy tsy afa-po sahady. Tato aoriana, ohatry ny nihamatotra ihany ry zareo ary azo ambara ihany koa fa mitana ny laharana voalohany eo amin’ny tsenan…

Tiako i Mugabe

Ankamantatra : Inona no ifandraisan’i Jason Statham sy Robert Mugabe? Nahazo kiana kely izay aho tao amin’ny Facebook, vondrona Fiteny Malagasy. “DotMG Koa satria hivoana amin’izay antony nametrahako an’ilay lahatsoratro ta…

Hébergé par dot.mg, le professionnel de l'hébergement internet à Madagascar. Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS