dotmg.net :: Work hard at whatever you do! (Ecc. 9. 10a, CEV)

Le projet sur la vérification orthographique en malgache peut être testé sur https://dotmg.net//spell/.

Diso fitsara an’ingahy mpitsara avo aho.

Rehefa miteny hoe HCC dia ny filohany, Jean Eric Rakotoarisoa no sary mby ao an-tsaina. Teto amin’ny tantaran’ny Repoblika Malagasy, dia nahazo fanakianana avy amin’ny olompirenena tsotra hatrany matetika ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmp…

Free Basics

Misy karazana afisy izay ao amin’ny sehatr’i Bip milaza hoe 1Ar/s mankany amin’ny opérateurs rehetra, 24H/24. Rehefa nanontany tsara an’i Bip aho mahakasika ny tena saran’ny tolotra marina, sy ny fepetra hahazoana io sarany i…

Alicia est mourante

Quand j’ai bousillé mon téléphone Tecno T3, après 3 ans de service, j’ai reçu une sorte de louanges comme quoi ce n’est pas évident de garder le même appareil, made in China de surcroit, bas de gamme, pendant une période aussi lon…

Hébergé par dot.mg, le professionnel de l'hébergement internet à Madagascar. Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS