dotmg.net :: Work hard at whatever you do! (Ecc. 9. 10a, CEV)

Le projet sur la vérification orthographique en malgache peut être testé sur http://dotmg.net/spell/.

Raha toa moa ka … Tsy M (2)

Resaka Mvola indray. Hay moa aho ity tamin’ny vao nanomboka nampiasa azy ity dia efa kivy sy tsy afa-po sahady. Tato aoriana, ohatry ny nihamatotra ihany ry zareo ary azo ambara ihany koa fa mitana ny laharana voalohany eo amin’ny tsenan…

Tiako i Mugabe

Ankamantatra : Inona no ifandraisan’i Jason Statham sy Robert Mugabe? Nahazo kiana kely izay aho tao amin’ny Facebook, vondrona Fiteny Malagasy. “DotMG Koa satria hivoana amin’izay antony nametrahako an’ilay lahatsoratro ta…

deux point zéro

En informatique, le fait de “versionner” un logiciel ou une application montre son évolution. Cela sous-entend que son développement est encore actif, que les développeurs travaillent pour l’améliorer et corriger les éventuels erreur…

Hébergé par dot.mg, le professionnel de l'hébergement internet à Madagascar. Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS