Thursday, November 26, 2020

Love, Death, Robots. Ep. 6 : Heaven

* Petite pause dans cette deuxième demi-finale de la coupe du monde de football de 2038, opposant Madagascar aux USA. Je vous rappelle chers VRspectateurs que Madagascar mène par 7 buts à rien, et qu’on est à la soixante-dixième minute. 7 buts dont un quintuplé de Heaven, ce prodige Malgache qui n’a que 18 ans. Madagascar est plus que sur de rejoindre l’Argentine en finale.
- Oui Robert, 7 à 0. La dernière fois qu’on a vu ça c’était il y a 24 ans, en 2014, et en demi-finale opposant l’Allemagne au Brésil. A propos, Robert, j’ai une anecdote à vous raconter. Ce Heaven, savez-vous quel jour il est né?
* S’il a 18 ans c’est qu’il est né en 2020
- Exact, mais il est né le même jour où Diego Maradona est mort.
* Ah, il doit bien y avoir un recyclage de talent là haut, Betty! Si ce Heaven n’est pas une réincarnation de Maradona, je dirais que ses talents sont tous passés dans le corps de ce joueur. Peut-être bien qu’à notre mort, notre âme est réaffecté à un nouveau corps mais en emportant avec elle tout le talent est les choses bien qu’on a faites au cours de notre vie …
- Il porte bien son nom ce Heaven : fierté céleste. Qu’ils doivent être fiers ses parents.
* Pas seulement ses parents mais quelques trente-sept-millions de Malgaches qui exultent.

Thursday, November 19, 2020

Barea - Le but de Amada face à la Côte d’Ivoire

Carolus tente une percée

Corner rapidement joué
8 Ivoiriens + le gardien dans la surface contre 4 Barea
Carolus qui tente une percée contre 4 défenseurs

Carolus tente un centre

Carolus tente un centre, où il y 9 Ivoiriens contre 2 Barea

Personne n'intercepte, Morel cherche le ballon

Le ballon change de côté et Morel doit le chercher avant le défenseur Ivoirien. En même temps, Morel serait face à 8 Ivoiriens

Morel passe à Amada

Morel passe le ballon doucement à Amada. La caméra voit maintenant 9 joueurs au maillot blanc. Le commentateur de beiN constate que les Ivoiriens sont un petit peu endormis.

Amada tire en lob à plus de 35 mètres et marque

Et le tir de +35m en lob pour Amada. La caméra voit la totalité des 11 joueurs Ivoiriens, mais le gardien est situé sur l’angle à droite de son but. A voir la trajectoire du ballon, Amada était fort en mathématiques et notamment sur les fonctions paraboliques.

Friday, November 6, 2020

Love, Death, Robots. Ep 5: The Voice (… of a cockroach)

Izaho dia nomen’Andriamanitra fanomezam-pahasoavana sy talenta manokana amin’ny fahaizana mihira. Nomeny aho, fa tsy nandray. Tena misy tokoa ilay hoe “Andriamanitra nanome fa i Bailta no tsy ambinina”. Niavonavom-po loatra aho tamin’ny fotoana nanomezany an’io talenta io.

Vokany : hatrizay niainako dia tsy mba nanana sofina “mozikaly” aho. Raha misy mihira ka hoe mamalan-kira, izaho angaha aminareo mba mahalala hoe mivalana izy izany? Rehefa misy ireny fifaninanan-kira amin’ny fahitalavitra ireny, Pazzapa e, The Voice e, ohatry ny mitovy jiaby amiko ilay fihiran’ny mpifaninana. Tsy mety takatry ny saiko hoe ahoana ary no fomba hitsarana ny fahaizan’izy ireo mihira, ahoana no ahalalàna hoe itsy mahay mihira kokoa noho iry. Tsy dia mba ambiazako noho izany ireny karazam-pandaharana ireny fa dia tena omby mijery florat tokoa aho.

Mazava ho azy fa rehefa izaho ihany koa no mba mihira dia tena tsy fantatro mihitsy na mamalana aho na tsia. Mino aho aloha fa dia mamalan-kira lalandava e, ny manodidina fotsiny no tsy te hanebaka. Izaho anefa mba tia mihira mafy sy mitsatotsatoka izay, indrindra rehefa hiderana an’Andriamanitra. Dia tsy raharahiako koa na hivalana be any aza, ianareo mpiara-mivavaka mahay mihira no tsy te hanao mafy eo mba hamono ny feoko koa. Indrindra moa fa rehefa ataon-dry zareo mivareraka be izay ilay hira, izaho maika hahavita ka dia taritiko amin’ny ngadona malakilaky ny hira. Fa ilay taranja mihira koa ange ka dia nohasarotina farak’izay zokiny e! Asiana feo voalohany e, faharoa e, fahatelo e, beso e! Amin’io ny feo voalohany ihany no ampianarin’izay mpampianatra hira fa ny ankoatr’izay dia samy mahita ny tokony hanaovana azy, ilay raikipohy anefa tsy mba ampianarina. Tss, tsy akako lagy koa e, ny feoko ezahiko atao midobodoboka fa ny melodia ilay nampianarina ny feo voalohany ihany no itondrako azy.

Ny eo amin’ny zavamaneno tendrena sy velesina na tsofina dia ny kiririoka ihany angamba no mba ahitako rirany kely, na dia ilay mitsoka saxe amin’ny Titanic aza tsy haiko e. Teny sinoa be amiko izany hoe mineur e, majeur e, accord e, … Dia gaga aho hoe kisarisarina tain-dalitra ireny moa dia ahavitan’ny sasany melodia koa. Fa ny antony ilàna zavamaneno any am-piangonana rehefa hihira koa aza anie tsy dia mbola azoko tsara e, ankoatry ny hoe hamonoana ny feonay mpamalan-kira, sy hitandroana ny ngadona tokony harahina. Gaga sy sina mihitsy aho rehefa misy an’ireny mpihira miseho milay ireny mibaiko mpitendry hoe “Ampidino demi-ton anankiray hoe fa avo loatra”, sahala amin’ny hoe ilay zavamaneno no arahiny hamoahany ny hira hataony. Nefa avy eo rehefa avy nampidinina ilay “tonalité”, izaho amin’io tsy mahatsapa izay fahasamihafany tamin’ny teo aloha mihitsy.

Raha ny eo amin’ny dihy indray dia toy ny kakanjila notapahin-doha aho. Iny indray mba fantatro tsara mihitsy fa zero manatody aho. Tamin’ny mariazin’i Tahiry aza moa dia tena notsorin’ny valilahiko tamiko amin’ny fo madio mihitsy hoe mipetraha leisy moa fa mahamenatra olona a!

Ny mahagaga anefa dia ohatry ny tia mihira sy tia mozika ary tia dihy ihany aho. Raha mba noraisiko ireo talenta nomen’Andriamanitra ahy ireo, tahaka izay aho nanao vidéo sady mitendry synthèt no mihira no mandihy, amin’ny hiram-pitiavana be hatolotro an’ilay vadiko noho ny tsingerintaonan’ny mariazinay tamin’ny faran’ny oktobra teo. Izao, voatery hindrana ny matianina ihany hampitana hafatra. Ao anaty tononkira ny hafatra e!

“Fa izay alehanao no halehako, ary izay itoeranao no hitoerako, … hataon’i Jehovah amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza, raha tsy ny fahafatesana ihany no hampisaraka antsika”. Rota 1. 16,17