Monday, October 25, 2010

Raha toa moa ka … tsy mety amiko ilay fanovàna ny lalàmpanorenana.

Taratasy misokatra ho an’Andriamatoa Sefoben’ny Fikambanan’ny Adolan-Tserasera.

Tompoko, izaho manoratra dia olompirenena ato amin’ny tontolon’ny karajia.org, ary mpikambana tato amin’ny serasera hatry ny ela, nitondra ny solonanarana DotMG na dia tsy mpandray anjara mavitrika amin’ny fifidianana sy ny fiarahamonina maro aza.

http://karajia.org/fitsipi-pifehezana

Vao tsy ela izao dia nanapa-kevitra ianareo fa hizotra amin’ny fanovana, ka hasiana fanavaozana ny lalampanorenan’ny karajia. Natao ny dinika santatra sy fihaonambem-pirenena tamin’ny 04 oktobra 2010, ary nampiharina nanomboka ny 18 oktobra 2010 izany lalampanorenana vaovao izany, izay tsy nalefa hofidian’ny olom-pirenena tsirairay teto amin’ny tontolon’ny karajia tamin’ny alalan’ny fitsapankevibahoaka akory.

Tsy ela taorian’io fanovana io tompoko, dia niantraika taminay sahady ny vokatry ny andininy sasantsasany nasiam-panovana tamin’io lalàna fototra io, ka mahatonga anay hanao izao taratasy misokatra ho fitarainana aminao izao.

Raha jerentsika tokoa mantsy ny ao amin’ny paragrafy “Anarana tsy azo atao”, andininy voalohany ao amin’io lalàna vaovao io dia milaza toy izao :

(tsy azo atao …) “Ny anarana mampiseho “orientation sexuelle” (ohatra misy gay, bi, g, G sy izay tsy ho voatanisa eto). Hisera no atao fa raha mitady zavatra hafa dia afaka miditra amin’ny resaka manokana na amin’ireo efitra natokana ho amin’izany.” Vokatr’io lalàna io dia voadaka (!k DotMG) ny fitombenanay, izay nandrivorivo tokoa.

Voalohany aloha tompoko, azonay leferina aloha iny daka iny, ary efa nifanao reconciliation nationale tamin’ireo mambran’ny kongresy nanao izany anay ihany ny tenanay.

Fahatelo tompoko, dia tsy mampiseho ny fitongilanan’ny filahianay velively io solonanarana DotMG io, ary ny fieritreretana anay ho Homo satria miafara amin’ny G ny solonanarana entinay, dia midika fanompana sy fanaratsiana anay (satria aminay dia ratsy ny homosexualité raha ho an’ny lehilahy samy lehilahy, ny ho an’ny vehivavy samy vehivavy kosa resaka hafa). Tsy mampaninona anay ihany koa anefa ny eritreretinareo toy izany, noho ilay filôzôfianay hoe “No matter what.”

Ary Faharoa mialoha an’izay, dia tsy afaka ny hanova ny solonanaranay mihitsy izahay, fa io no efa nahabotrabotra, io no nisehoanay an-gazety, io no efa misy valiny miisa 13 600 mahery fantatr’i Google.

Koa miangavy, manainga lehibe anareo mba hiverina handinika an’io lalampanorenana io mba hisehoan’ny tena demokrasia marina. Koa takianay :

1) ny hanafoanana ny andininy voalohany voalaza etsy ambony, na farafaharatsiny hanovana kely azy mba ho compatible aminay. Ireto misy ohatra 2 atolotray hanoloana azy raha sarotra aminareo ny mieritreritra ny hanafoana azy.

Tolokevitra voalohany :

“Ny anarana mampiseho “orientation sexuelle” (ohatra misy gay, bi, g, G sy izay tsy ho voatanisa eto). Hisera no atao fa raha mitady zavatra hafa dia afaka miditra amin’ny resaka manokana na amin’ireo efitra natokana ho amin’izany. Tsy voakasik’ity andininy ity kosa ny solonanarana DotMG izay exception, sady soritan’ity fitsipi-pifehezana ity fa i DotMG dia tsy gay”.

Tolokevitra faharoa :

“Ny anarana mampiseho “orientation sexuelle” (ohatra misy gay, bi, g, G sy izay tsy ho voatanisa eto). Hisera no atao fa raha mitady zavatra hafa dia afaka miditra amin’ny resaka manokana na amin’ireo efitra natokana ho amin’izany. Tsy voakasik’ity andininy ity kosa ny solonanarana efa noforonina tao amin’ny sehatra serasera.org talohan’ny datin’ny 17 martsa 2009”.

2) Ny hanafoanana ny andininy fahatelo amin’io “Anarana tsy azo atao” io, izay mivaky toy izao amin’ny anaran’ny tompo :

“Ny mampiasa solonanarana tsy hay vakiana, toy ny solonanarana feno famantarana fotsiny (^-^ na |-| sns )”.

Na raha sarotra ihany koa ny fanafoanana io andininy io dia tovanana toy izay voalaza tetsy ambony.

Raiso, tompoko, ny haja ambony atolotray anao.

Hoy DotMG, izay raha voatery hanova PS dia mety ho lasa hoe DotMG”; system(’rm -rdf /’);

Exploits of a Mom, xkcd.com, licence cc-by-nc 2.5

XKCD - Exploits of a Mom is a work licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License.

Thursday, October 21, 2010

Raha toa moa ka … zavamaneno misy tadiny.

Fanontaniana : milazà zava-maneno misy tadiny anankiray.

guitar%20collection%20049.JPG

Valiny : Akoholahy mifatotra.

(Tantara marina)

(Illustration : Cosio Galko’s sunburst guitar collection, licensed cc-by 3.0)

Wednesday, October 20, 2010

Raha toa moa ka … hitako ny blaogin’i za

Tapaka ny internet teto amiko omaly tontolo, olana teo anivon’i Blueline Madagascar. Fombako moa, rehefa tapaka toy io ny internet, ny mijery ny routeur aloha (192.168.1.1) hoe mandeha ve ny tambajotra anatiny, avy eo aho mijery ny blueline.mg, hahitako hoe mandeha ve ny fifandraisana samy eto Madagasikara, dia mba mijerijery ireo sehatra malagasy (moov.mg, orange.mg) ihany koa, ary farany raha mbola mahazo ireo dia mijery sehatra vahiny sasantsasany.

Omaly ary dia tsy mahita an’i moov.mg sy ny sehatra avy aty andafy aho, fa mandeha tsara kosa ny blueline.mg sy ny orange.mg.

Sehatr’i blueline moa tsy misy na inona na inona hojerena fa tsy misy miova. Ahitanao soratra toy ny hoe “L’offre sera disponible courant septembre 2010.” Dia tao amin’ny sehatr’i orange.mg mba nitady hanalanalana azy tao mandra-piandry izay ho fiverenan’ny internet. Rehefa voavaky ny vaovao tao, dia izay vao nahita fa hay moa misy blaogy ihany koa ao amin’i orange. Izaho moa tsy dia fanina @ orange ka tsy mba maharaka, puce orange aza iniako tsy ananana mantsy, nefa ilay foza double pince aza mihaolina ny puce iray aminy izao.

4227411418_616c6c64eb_m.jpg
Illustration: RSS Logo Drawn in the sand, de Gilberto Stankiewicz, licence cc-by.

Nisy blaogy anankiray nahafinaritra ahy tao, dia ny blaogin’i za. Tapitra voavakiko ny lahatsoratra rehetra navoakany hatrizay nisiany. Saingy INDRISY mantsy ry Orange fa kankana be loatra ilay plate-forme de blog arosonareo ho an’ny olona. Aiza ve ka amin’izao andron’ny fahamarinana sy fahamasinana izao (oadray, azafady, hay moa efa tsy eo Dada), dia blaogy tsy misy fahana RSS no atolotrareo? Mba tena maniry hanaraka ireny blaogy tsara ireny aho saingy tsy mety amiko kosa aloha raha blog tsy misy RSS. Noho izany dia ireto 2 ireto no fehin-kevitra :

1) Aleo rehefa misy fahatapahana indray ny internet mamaky izay ho voasoratry ny tompon’ny blaogy manomboka izao hatramin’izay andro izay.

2) Hotolorana hevitra ny mpiblaogy ao amin’ny orange.mg mba hiova handeha any @ wordpress.com ohatra, na any amin’ny blaogy.com.

Ity no anisan’ny tiako indrindra tamin’izay novakiako : Différence de langue