Tuesday, March 29, 2011

Raha toa moa ka … manenjika akoho

Ho antsika izay mitaiza bandy kely dia tsara raha mba zarina mikotrana matetika ihany ireny zanatsika ireny andrao dia malemy valahana. Hevitra iray azo atao ohatra ny miara-milalao fanenjika amin’ny boaikely, afaka asaina manenjika akoho ihany koa ry lehirony.

Kotrana manenjika akoho

Raha manao ala safay ilay kotrana anefa ny boaikely dia tsara raha mba saziana kely izy, hahatsapany fa soa ho azy ny manao fanatanjahantena fa tsy hoe zava-poana io akory. Sazy afaka omena azy raha tsy azony ilay akoho nasaina nenjehiny dia ampanaovina paompy izy.

Manao paompy izay tsy mahaenjika akoho

Raha tsy mahavita paompy roapolo dia ampanaovy seza rivotra indray.

Seza rivotra dimy minitra
Sary nalaina tao amin’i Facebook.

Friday, March 4, 2011

Raha toa moa ka … tsy te ho FAT

Anisan’ny mba mahafinaritra ahy ny mijery arsivan’ny resaky ny mpiserasera amin’ny internet tamin’ny taon-dasa ohatra. Ary satria moa ny zanak’i Dada no tena betsaka wawawa eto, dia ry zareo no tena tratran’ny resaka mampihomehy matetika. Ohatra iray, androany izy mivavaka amin’i Simao fa rehefa voafelak’i Simao avy teo tonga saina indray hoe fa voavidy ary ve ilehitia sa ahoana. Ity koa misy iray hafa reveko, filazana fa tsy manome reconnaissance an’i Andry Rajoelina ny filohan’ny UA. Ny mampihomehy dia ilay commentaire fanatique sasany izay manao interprétation an’ilay sary. Kay aty aoriana rehefa miseho fa ratsy indray i Qadaffi dia lazaina fa akaman’i TGV iny.

Mialy Rajoelina - Lalao Ravalomanana, illustration tsy misy ifandraisany amin'ny resaka
hihihi

  • Tena mba voafitak’i Zilibera kosa lesy aho ry Dôty tamin’ity anarana hoe Fahefana Avon’ny Tetezamita ity. Tena tsoriko lesy fa tsy reviko mihitsy ilay antsoin’ny mpanohitra hoe FAT, sady izay na amin’ny teny malagasy na amin’ny teny frantsay dia hain-dry lerony foana ny manao izay hivoahan’ilay titre haneno toy ny hoe faty. Président de la HAT lasa PHAT azo vakiana hoe faty satria PH mivaky f. Tssss.
  • Ka maninona Andriamatoa Filoha raha ravaina ny Andrim-panjakana io dia manangana vaovao dia soloina ny anarany…
  • Misy anarana tsaratsara sy metimety ve any anefa.
  • Ie, tokony hatao tsara faneno ilay hoe revolution orange nitranga teto tamin’ny taona 2009 ireny, dia ilay titre-nao soloina hoe GSRM, izay tsara faneno toy ny GSM, mba hiaka farany e!
  • GSRM, mety tsy voavadiky ry lehirony ho ratsy endrika izany an, fa inona no fanalavàna azy?
  • Guide Suprême de la Révolution Malgache. Satria ianao no ni-cristalliser an’ilay révolution tamin’ireny rapport de force nivaivay ireny.