Friday, December 14, 2007

Raha toa moa ka … tsy lanian’ny HCC i andry tgv

Mandre resaka aho mandeha fa tsy manara-dalàna zato isan-jato hono ny Tanora malaGasy Vonona sy ny Tiako i Madagasikara tamin’iny fifidianana ben’ny tanàna farany teo iny. Eo amin’ny haben’ny sarin’ny kandida hono no tsy manara-penitra satria ngeza loatra ny sasany, toy ireny tamin’ny fiara ireny. Dia tsy mahay izay lalàna momba izany raha ny tenanay an!

Manamarika ireo mpitantara tsaho fa dia izy mirahalahy laharana voalohany sy faharoa mihitsy hono no nanao izany tsy fanarahan-dalàna izany. Tetika efa nomanin-dRamose mihitsy hono io, mahita raha koa ange ny malagasy sasany e! Ireny angamba no diso fanantenana fa mpomba an’i Savaron, sa ilay mamoron-tsaho mihitsy no tena mba fialamboliny?

Dia hoy aho hoe: Raha toa moa ka … ataon’ny HCC hoe disqualifiés izy mi-tsam fa tsy nanara-dalàna? dia izay kandidà be vato manaraka azy no lany ho ben’ny tanàna: i Arson miaraka amin’ny vato miisa 9723.