Wednesday, October 15, 2008

Combien d’o y a-t-il dans google

Question à choix multiple: Combien y a-t-il de lettre o dans google?

Réponses possibles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9

Si vous avez coché uniquement sur le 2, c’est faux.

La réponse exacte est : 1, 2, 3 ou 5. Si vous aviez en plus coché le 7, c’est pas forcément faux non plus.

En effet, vous pouvez vérifier que les sites suivantes sont les mêmes: gogle.com, google.com, gooogle.com et gooooogle.com

Ils ont de l’humour chez Google, (ou dirais-je Gooooooogle), et je trouve génial les gens qui ont de l’humour.

Essayez maintenant gooooooogle.com avec sept o (N’en parlez pas à celui qui aime le chiffre 7 hein). N’ayez pas peur, tapez un quelconque terme de recherche. C’est funny le résultat qu’on trouve…

Google hait les chiffres 0, 4, 6, 8 et 9. Les domaines go(x fois)gle.com avec ces noms de domaine existent mais pas de bons sites.

Question à mille balles : Croyez-vous qu’un domaine go(51 fois)gle.com existe? Réponse: gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooogle.com

Si ça vous tente d’avoir un domaine go(x fois)gle.com, à l’heure où j’écris ce billet, goooooooooogle.com (pas la peine de compter, c’est 10 o) est disponible. Par contre gooooooooooogle.com (pas la peine de compter, c’est 11 o) ne l’est plus.

Monday, October 6, 2008

Raha toa moa ka … kiloa sy maizina

(Fa ity blague sendra hita tany dia natao copier/coller, mba mandika ny an’olona kosa tsindraindray e …)

Tonga tany an-danitra hono ireto vola taratasy anankiroa, ariary zato sy iray alina ariary, fa niara-maty an-drano tamin’ilay rangahy nanao azy ireo am-paosy. Mandeha tsirairay moa hojerena eo amin’ny bokin’ny fiainana raha hita ao ny anarany. Vao teo amin’ny anjaran’ilay ariary zato anefa dia hoy ilay mpijery:

Ah, ianao tsy mila jerena intsony fa efa azoko antoka hoe ato ny anaranao, hoy ilay mpijery ny boky sady efa reraka ihany koa izy mantsy. Tonga dia midira ao @ paradisa.

Ah, ianao tsy mila jerena intsony fa efa azoko antoka hoe tsy ato ny anaranao, hoy ihany kosa izy mantsy ilay vola iray alina ariary. Io ry zalahy atsipazo any amin’ny afobe a!

Fa nahoana? hoy ilay iray alina ariary nitabataba. Tsy rariny. TGV angamba io mpijery boky io dia manao fanavakavahana fotsiny satria aho misy ilay sary TIM. Sa ilay solon’anarana hoe maizina omen’ny gasy ahy no ieritreretanareo fa maizina koa aho?

Mangina ialahy, hoy ireo anjely nitazona azy efa nivonona ny hanipy azy any amin’ny afobe. Ny asa vita ihany aty no ifampitsarana fa tsy misy fanavakavahana izany. Iny ariary zato iny mazoto miditra am-piangonana isan’alahady fa ialahy iray alina io, tsindraindray fotoan-dehibe ihany vao mba nahita an’ialahy tao am-piangonana izahay, dia izay no antony.

Wednesday, October 1, 2008

Raha toa moa ka … tazony ny maha-virijiny anao

Avy namaky ilay resaka VETO momba ny maha-virijiny aho dia mampahatsiahy hoe misy kosa, ankoatr’ilay Aoka aloha, fanentanana hoe :

Sahia manao TSIA, ary tazòny ny maha-virijiny anao.

Io kosa dia fandavana ankitsirano e! Hoy ilay sipa tamin’ilay dokam-barotra (dokam-barotra angaha moa no filaza azy ireny sa fanentanana sa inona, raha dokam-barotra dia varotra inona no dokafana?), rehefa avy nobitsibitsihin’ilay bandy hoe andao hanao : “Tsy mbola izao kosa no fotoana fanaovana an’izany e!”. Tazòny ny maha-virijiny anao alohan’ny mariazy.

Nivoaka ny raki-kira faha-dimin’ny tarika Ambondrona, ary ny sary ahafantarana an’izany dia i Ra-kix mampiseho rantsana dimy. Dia mampahatsiahy an’ilay fanentanana amin’ny Aoka aloha ihany koa iny, satria ilay Aoka aloha dia ny rantsana dimy no aharihary. Fa inty hohazavain’ny sary eto ambany ity kosa ny dikan’ilay hoe “Tazòny ny maha-virijiny anao”, fa saingy tapaka foana moa ny tapany ambany amin’ireny doka/fanentanana ireny.

Fanazavàna an-tsary ny dikan'ny hoe tazòny ny maha-virijiny anao