Friday, February 13, 2009

Raha toa moa ka … faritra mena

Isan’ny lahatsoratra faramparany avoakako ity amin’ny maha-tsy momba ny atsy nefa mankahala ny aroa ahy, fa toa ahiahiana ny hiandaniako amin’ny andaniny ary hanambarako izany ampahibemaso atsy ho atsy.

Resadresaka momba ny faritra mena, jery anankiroa samy hafa, ny iray Pro-GVT ary ny iray Pro-TGV.

============

Hoy hono Andriamanitra tamin’i Adama sy Eva :
Ny toerana rehetra eto amin’ny fari-tanin’i Madagasikara dia azonareo idirana sy aleha, fa ny faritra manakaiky ny lapan’Ambohitsorohitra kosa dia faritra mena, tsy azo idirana, fa amin’ny andro izay idikidiranareo ao dia ho faty tokoa ianareo.

Dia hoy kosa ity menarana tamin’i Adama sy Eva : Mandainga Andriamanitra fa tsy ho faty izany ianareo tsy akory raha miditra ao Ambohitsorohitra ao. Andriamanitra ve izy dia hamono ny zanany, tsy misy mihemotra izany eo. Ny tena marina dia amin’ny andro izay hahatafidiranareo ao amin’io lapa io dia hisokatra ny masonareo ka hitovy ho vahoaka sahala aminareo Andriamanitra fa tsy ho Andriamanitra intsony. Dia nidiran’ilay menarana hono ny faritra menan’Ambohitsorohitra, ary niverina avy tany izy ka tsy maty akory, araka ny nambarany. Dia nasainy niditra koa i Eva ary i Eva no niteny tamin’i Adama hoe mahazo miditra fa tsy misy maty izany eo.

=====

Any Smiley zanako malalako.

Manoratra izao teny vitsivitsy izao aho ho anao, mba hipetraka hiaro ny dianao izany teny izany amin’izay làlana alehanao, hahalalànao ny fahotana azo atao sy ny fahotana mahafaty.

Fantaro, ry zanako, fa tsy ny fahotana rehetra izay ataon’ny olona akory dia mahafaty, fa misy ny fahotana madinika, ary misy ny fahotana mahafaty.

Ny maka ny vary sy menaka amin’ny toeram-pivarotana voaroba dia fahotana, nefa tsy misy arakaraka, tsy misy sazy, tsy misy heloka satria vahoaka noana no maka.
Ny manodinkodina volam-panjakana dia fahotana, nefa na miara-manodina hatramin’ny 12 miliara ariary ao amin’ny Banky Foibe aza ianao, dia ny sasantsasany amin’ny mpanodina ihany no mety ho faizina, ary figadrana no sazy ho azon’izy ireo amin’izany.
Ny manao asan-dahalo, fandrobana sy halatr’omby mitam-piadiana, arahina fanolanana dia fahotana, ary mety ho voaheloka ho faty izay tratra, kanefa moa ny tanin’i Madagasikara tsy mampihatra ny fanamelohana ho faty, koa dia mety hiafara amin’ny figadrana mandra-pahafaty fotsiny izay sazy fanamelohana ho faty mety hivoaka.
Ny miditra ny faritra mena etsy amin’ny kianjan’ny 13 mey manao fihetsiketsehana dia fahotana, raha vitsivitsy olona dia mety baomba mandatsa-dranomaso no sazy ho azo, fa raha be olona kosa dia tsy misy sazy azo amin’izany. Miankina amin’ilay mpitarika koa io fa raha Lecacheur no mpitarika dia mety hoenjehin’ny les casseurs, fa raha Ben’ny Tanàna kosa no mitarika dia ialàn’ny mpitandro filaminana moramora fotsiny.
Ny miditra ny faritra menan’Ambohitsorohitra na Iavoloha dia fahotana mahafaty, ary ny sazy dia famonoana ho faty eo no eo, amin’ny alàlan’ny tifitra variraraka tsy misy fampitandremana. Na iza na iza. Na inona no atao eny na inona.

Monday, February 9, 2009

Et si … entre les trois, mon coeur ne balance pas.

Peuple juif, tiraillé entre un Oussama Ben Laden d’un côté, un tandem Robert Mugabe / Adolf Hitler de l’autre, cherche desespérement un Moïse ou un Jésus Christ de toute urgence. Etudie toutes propositions.

Qui est qui?

Un roi David dites-vous? Non, me convient pas et me convainc pas. Roi David a construit un palais pour lui-même du temps où il servait Hitler…

Oussama Ben Laden : Les tactiques d’Oussama Ben Laden est le lavage de cerveau de ses adeptes, que la guerre qu’il mène est la guerre sainte, Jihad. Il envoie ses fanatiques en kamikaze pour se faire tuer, en leur promettant que s’ils meurent, ils vont aller au Paradis.

Adolf Hitler : Rainiboto tsy misy toy ity! Son but est d’exterminer les juifs. Tirez sans sommation, tirez sur les têtes, les gorgers, les poitrines. Tirez ceux qui s’enfuient. Tuez les journalistes…

Robert Mugabe : Celui qui fait semblant que tout va bien, même quand rien ne va. Même si son peuple meurt du Choléra, il ne quittera pas le pouvoir. Même s’il ne contrôle rien du tout, il ne démissionnera pas.

Wednesday, February 4, 2009

Raha toa moa ka … interview (noforomporonina 100%)

Tsy mpanao gazety matianina akory izahay, ary tsy mba ho afaka handray feo ny Filoham-pirenena izany fa ity eto ambany ity dia rediredy hoe raha toa moa ka mba afaka nametra-panontaniana ny Filoha hono ny What-if dia inona no mety ho valin-teny azony …

Andriamatoa Filoha, ahoana ny fahitànao ny toe-draharaha ankehitriny, fa toa misy Filoham-pirenena roa eto Madagasikara ary misy Ben’ny Tanàna roa ihany koa ao Antananarivo renivohitra?

Mivanitika aho, tena mivanitika aho! Aoka isika mba samy hisaina ny zavatra atao sy lazaina. Rehefa ny TGV ve no esorina amin’ny toerany dia hoe fanaovana tsinontsinona an’ireo maro an’isa nifidy azy tamin’ny fifidianana demokratika, fa rehefa izaho no esorina amin’ny toerako amin’ny fomba tsy manaraka ny lalàna dia hoe ara-drariny? Izany hoe rehefa ianao no manao an’ilay tateza-mita sy manongam-panjakana tsy amin’ny alàlan’ny fifidianana dia tsy manitsakitsaka ny safidin’ireo vahoaka an-tapitrisany maro nifidy ahy tamin’ny desambra 2006? Azo natao tsara ny tsy nametraka PDS ho an’Antananarivo, fa izy ihany no mipindampinda mioko tateza-mita eo, dia io hitany io ny tateza-mitany.
Ny momba ny hoe misy filoha roa eto dia samy afaka miteny ny tenany ho Filoham-pirenena ny tsirairay, na i Samoela io na ny adala rehetra any amin’ny 18, fa tokana ihany ny Filoha dia izay eken’ny vahoaka, ny mpiasam-panjakana ary ny mpianatra teny. Toy izany koa ny Ben’ny Tanàna, ny anankiray dia efa nisafidy ny ho Ben’ny Ladenina fa tsy Ben’ny Tanàna intsony ka dia vonona, vonona hanampy antsika ny Amerikana amin’ny ady amin’ny fampihorohoroana.
Averiko indray fa tsy misy tateza-mita izany eto, nofinofin’adala izany.
Vahoaka hendry ny vahoaka malagasy, masina ny Tanindrazana, momba antsika hatrany Andriamanitra.

Momba ilay PDS Andriamatoa Filoha, noravàna ihany koa ny mpanolo-tsainan’ny Tanàna izay nofidim-bahoaka ihany koa. Ara-dalàna ve izay?

Ny fanontaniana apetrako aminao dia hoe raha misy misora-tena ho mpitantana ny tateza-mita dia ara-dalàna ve izany, na atao aza hoe tena diso tokoa ny Filoham-pirenena. Araka ny lalàm-panorenana dia ny Filohan’ny Sénat no mandray ny toeran’ny Filohan’ny Repoblika raha miongana izy, fa tsy voalaza mihitsy ao hoe TGV, TGV.