Thursday, October 31, 2013

Vita didim-poitra

- Amin’ny fomban’ialahy isany Malagasy moa ry Zandry kely, rehefa avy notapahina ny maha-lehilahy an’ialahy isany dia omena kilalao ialahy isany ho tambin’izay nanapahana an’ialahy isany izany. Koa rehefa nandinika izahay dia ity bibill kely ity no homena an’ialahy amin’izao ka dia hendre tsara amin’izay leisy fa efa lehilahy lehibe.
- Misaotra indrindra ry Dadatoa fa dia tena mahafinaritra ahy tokoa ity fanomezana ity. Edre, tsara ery izy izany an!
- Tao amin’ilay noeritreretin’ialahy ve ilay izy leisy?
- Nieritreritra ihany aho hoe bibill kely fa saingy tsy ilay tena kely ohatra an’ity no niriko fa mba ilay azo taingenana ireny. Hitan’i Dadatoa toy ilay eny Analakely amin’ny andro fety ireny?
- Mbola kely loatra ialahy ka sao maratra raha omena an’ireny fa ity aloha no antonona ny fahamatoran’ialahy. Mianara mafy leisy dia mazotoa mitombo amin’ny fahendrena fa mety ho lasa mpitondra bus na mpitondra lamasinina ialahy rehefa lehibe raha mba tena hendry tsara.

Ny sary illustration nampiasaina dia tsy misy ifandraisany loatra amin’ny tantara fa mba nahafinaritra ahy fotsiny.

Sary momba ny tetikasa hanatsarana ny fitaterana eto Madagasikara

Add comment

Fill out the form below to add your own comments

User data

Add your comment