Friday, February 27, 2015

Raha toa moa ka … Tsy M (2)

Resaka Mvola indray.

Hay moa aho ity tamin’ny vao nanomboka nampiasa azy ity dia efa kivy sy tsy afa-po sahady. Tato aoriana, ohatry ny nihamatotra ihany ry zareo ary azo ambara ihany koa fa mitana ny laharana voalohany eo amin’ny tsenan’ny vola am-pinday ny Telma.

Anisan’ny maneho an’izay fitarihana ny tsena izay, dia ny Telma irery no ahafahana maka ny vola eny amin’ny Distributeurs Automatiques des Banques. Zavatra tokony ho tena mahaliana izany, satria anisan’ny sakana anankiray amin’ny fampirimana vola amin’ny finday ny fahasarotan’ny fakana vola eny amin’ireo points de ventes samihafa, indrindra moa raha sendra betsabetsaka ny vola ilainao.

Dia nampiasain’i Telma ary ny fampahafantarana rehetra, dokambarotra sy ny tambajotra sosialy hampahafantarana an’io tolotra io. Koa tao amin’ny pejy Facebook ofisialy nisy an’io tolotra io, dia nanontany aho ny amin’izay mety ho sarany. Tsy nisy namaly ilay fanontaniana fa “Misy mihaino?”. Nanontany hoe aiza sy aiza avy ny DAB azo akana Mvola? Tsy misy mamaly. Indray andro, somary maika ara-bola, dia nandramana ilay tolotra, na dia tsy fantatra ary izay ho sarany. Nandeha teo Analakely fa eo “poince” haka ao amin’ny banky raha tsy mandeha aza ny DAB, fa hay azo akana Mvola ilay DAB teo na dia tsy hita mazava loatra ety ivelany aza izay famantarana ny amin’izany.

Azo ny vola, 6.000 AR ny saran’ny maka 400.000 Ar, raha 3500 Ar ny saran’ny maka hatramin’ny 500.000 AR eny amin’ny point Mvola. Noho ny halafony ve izany no antony iniana tsy ilazana amin’ny mpanjifa ny sarany mihitsy?

Ny ingĂ©nieurs informatiques mahavita asa tsara fa ny commerciales toy ny eny amin’ny orinasa lehibe rehetra … tsy mahomby amin’ny asany.

Bandes d’amateurs ….

Add comment

Fill out the form below to add your own comments

User data

Add your comment