Friday, September 25, 2020

Paraxy

Nandeha nanamboatra kodiarana môtô aho. Rehefa avy novahan’ilay tovolahy mpanamboatra ilay kodiarana dia nojereny ireo faritra misy loaka.

- Tsy mety tampenana intsony ity Ramose, hoy izy, fa efa triatriatra avy ao anatiny mihitsy ilay kodiarana.

Eny e, kodiarana efa nahavita ela ihany aloha ilay izy e.

- Fa mandra-panovan-dramose azy, hoy izy, dia afaka ampiasana paraxycilline atao fanafodiny?
* Inona tsara? hoy aho, voambolana vaovao tamiko sady tsy azoko veroka ny ifandraisan’ny fanamboarana kodiarana sy hoe fanafody. Fa fanafody vaovao karazana Paracétamol sy Amoxycilline mitambatra ve izany resahiny izany dia inona no idiran’izany amin’ny fanamboarana kodiarana? hoy ahy anakampo.
- Paraxycline, hoy izy namerina, tsy mbola azoko ihany. Afaka vidiako atsy ambadika atsy. (Misy pharmacie tokoa tao ambadika tao)
* Fa ohatrinona anefa izany, hoy aho…
- 600 Ar, hoy izy.
* Eny ary, hoy aho. Ny tao an-tsaiko dia hoe raha izay fanafodina 600Ar no hahasitrana ity kodiaran’ny môtô-ko ity, na koa tsy hahasitrana azy, tsy dia maty antoka be ahoana aho.

Kelikely, iny izy niverina, nitondra paraky Tsimiziva sy vovon-tsavony so Klin. Nakambany tao anaty kodiarana ilay vovoka paraky sy Klin, nasiany rano kely dia nofenoiny rivotra.
- Vita tompoko.

Hay moa izany ilay paraky sy klin ka miditra manentsina ireo lavadavaka amin’ilay kodiarana avy any anatiny, dia mba mampaharitra kokoa an’ilay kodiarana ho elaela vao noana. Mahay Système D anie ho’aho isika Malagasy e!