Friday, December 21, 2007

What if … we play the game instead of watchin’ the movie

Tom Gruise Viva

Vita ny famindram-pahefana teo amin’ny Ben’ny Tanàna teo aloha sy ny Ben’ny Tanàna vaovao. Niseho ho Raiamandreny ny Filoha Marc Ravalomanana ary niseho ho zanaka hendry ihany koa ny Ben’ny Tanàna vaovao, ka nilaza ny roa tonta fa hiara-hiasa, amin’ny maha Raiamandreny sy Zanaka. Nefa, izany tokoa ve? Raha ny fitantaran’ny madagate.com ny fandehan’ny sarimihetsika hatrany am-boalohany, toa ho sarotsarotra ihany ny fiaraha-monina amin’ny fo madio. Farafaharatsiny hisy ady mangatsiaka angamba … Ny tena fahitana azy mantsy toa mibaribary ihany hoe iza no hahazo tombony amin’ny fanakantsakanana ny orinasan’i Andry TGV.

Dia hiaraha-mahita eo ny tohin’ity sarimihetsika ity, amiko aloha dia efa fantatra ny lohateniny: Mission impossible 1. Fa ny mba angatahina amin’ny mponin’Antananarivo fotsiny dia mba ho mpiara-milalao hamelona ny tantara fa tsy ho mpitazana fotsiny izay hataon’i Tom Gruise V… dia hoe hitehaka raha mahavoa moa hihoraka raha misy tsy mety.

Ilay sary dia manana lisansy Creative Commons Attribution 2.0 an’i Kevin Ballard tao amin’ny flickr