Tuesday, October 5, 2010

Raha toa moa ka … kely, fohy, raims fa … milay 2

Iray kilao latsaka fotsiny.

Manahoana daholo ianareo mpamaky. Ny lohateny ihany no itovizan’ity lahatsoratra ity amin’ilay Kely, fohy, raims fa … milay laharana voalohany fa ny votoatiny kosa dia resaka hafa mihitsy, resaka informatika.

Ity ilay kely, fohy, raims fa … milay, laharana faharoa :

http://js1k.com/demo/699

Jeu izy io, jeu d’échec, ifanandrinana amin’ny solosaina. Tsy mila na inona na inona afa-tsy navigateur. Ny haben’ilay jeu dia 1018 oktety (latsaka ny iray kilao satria 1024 oktety no atao hoe iray kilao na 1ko). Raha alainao sary an-tsaina hoe ny halavan’ny code source nanoratana ny navigateur Firefox ohatra dia rehefa zippé (compressé) dia 50 Mo (firefox 3.6.10), dia asa rehefa décompressé io dia mety mahita 100Mo izany hoe zato tapitrisa oktety. Miohatra amin’ilay lalaona eseky izay arivo oktety fotsiny, avo iray hetsy heny.

Kely, fohy fa … dada mihitsy aloha ry zalahy hoe litera miisa 1018 ahafahany mibaiko solosaina hanao lalaona eseky.

Iray kilao latsaka fotsiny.