Tuesday, October 22, 2013

Andao hisaka foza

Mba mahasosotra ahy mihitsy ity toetran’ny foza orana ity, dia tapa-kevitra aho fa handeha higafy anankiray amin’ireto fozaorana ireto. Ny fozaorana tiako horesahina eto dia ireo vazaha (asa aloha na afrikanina na eoropeanina fa raha ny sary ampiasainy dia sarina eoropeanina, fa raha ny tsipelina kosa indray dia afrikanina nedala) mpamitaka amin’ny alàlan’ny internet.

Offre foza

Tsotra ny atao, mandefa mail amin’ity foza orana ity dia milaza fa tena liana hividy an’ilay fiara. Tandremana tsara fotsiny fa tsy mamoaka vola na ny ariary aza isika satria efa fantatra fa fitaka hanjonoana ny bado ity tolotra ataony ity, fa dia arirarira eo izy. Raha vao mangataka vola kely toy ny 100 EUR na 50 EUR izy dia lazaina nalefa ilay vola afaka andro vitsivitsy.