Tuesday, October 29, 2013

Tsy mahalala menatra

Ny vato fotsy amin’ny fifidianana dia midika hoe mpifidy tsy resy lahatra tamin’ireo kandidà azo nisafidianana, ka dia naleony nandrotsaka vato fotsy. Ny vato maty indray dia mety ho toy izay ihany hoe aleo vonoina ny vatony, nefa koa mety misy hoe tsy afa-misafidy amin’ny kandidà 2 na maromaro dia samy nomeny ny vatony ireo.
Amin’ity famakafakàna politika ny voka-pifidianana hataoko eto ity, dia aleo horaisina amin’ilay sokajin’olona voalohany, tsy resy lahatra amin’ny anankiray amin’ireo kandidà azo nisafidianana, ireto mpifidy nanao vato fotsy sy maty tamin’iny fihodinana voalohany teo iny.

Ny tiako hisintonana ny saintsika mpamaky dia eo amin’ny isan’ny vato fotsy (sy maty). Vokatra tamin’ny 3 ora latsaka fito, 29 oktobra 2013, dia niisa 96545 ny vato fotsy (sy maty). Raha izaho no anisan’ny kandidà nilatsaka tamin’io fifidianana io, dia ho menatra aho raha nahazo vato ambanin’izay isa 96545.

Dia ho gaga ianao raha ilazako anefa fa kandidà telo ihany no nahazo vato ambonin’io, dia ny laharana 33 sy 3 mazava ho azy, ary ny laharana faha 6. Tafiditra fahaefatra vonjimaika ny laharana fahafolo, Camille Vital, nahazo vato 96051.

Koa rehefa hirehareha amin’ny isam-bato azony ireo kandidà ankoatra an’i Robinson, Rajaonarimampianina ary Andrianainarivelo, dia aoka ho tsapany fa ny mpifidy ny vato fotsy (sy maty) aza mbola betsaka noho ny nifidy azy. Koa aza ny salan’isa no ampideraina fa raha nilatsaka i DotMG dia tafiditra laharana fahaefatra talohanareo farafaharatsiny ary nahao isam-bato 96545 farafahakeliny.

Add comment

Fill out the form below to add your own comments

User data

Add your comment