Thursday, March 19, 2009

Raha toa moa ka … nihinana ny ama ***censored ***

Nihinana ny amaniny. Ara-bakiteny. Izany no nahazo ny Filohan’ny FJKM, ny mpitandrina Lala Rasendrahasina, raha araka ny vaovao notaterin’ny fahitalavitra MaTV sy ny gazety hafa toy ny Gazetiko. Maty hasina.

Afaka mirehareha aloha ny TGV fa tena misy tokoa ny fahalalahana miteny eo amin’ny haino aman-jery. Raha tamin’ny andro taloha tsy ho nivoaka ny vaovao toy ireny, noho ny tsy fahasahiana mamoaka azy, ary raha ho nisy sahy namoaka aza dia ny ampitso ihany dia ho nakatona fa manohintohina ny filaminam-bahoaka.

Tena habibiana tsy roa aman-tany izany raha olona manana hasina no atao an’izany, saingy tsy tokony hahataitra loatra ny kristianina, eny, rehareha aza fa tsy ampahafirin’ny nentin’ny Tompo Jesoa. Tsy hita anefa izay hanazavana ity fihetsika ity. Na olona mamon-drongony no mety ho mahavita mampanao an’izany, na famantarana omen’Andriamanitra ny mpitazana araka ilay Teny hoe “Ny voany no ahafantarana ny hazo”. Sa ve hoe resy lahatra ry zareo fa isan’ny miara-milalao ody amin’ilay filoha lefitra ihany koa ity filoha ity ka otaina fady mba tsy hanan-kery ireo ody?

Tsy izay loatra no tiako horesahina fa izao : ny teny hoe mihinana ny tainy, na mihinana ny amaniny, na misotro ny amaniny dia ompa iray ao anaty baiboly kristianina. (Sokafy ny baibolinao ao amin’ny Mpanjaka faharoa, toko 18, andininy 27 dia jereo tsara ilay soratra kely ery amin’ny vodim-pejy ery.) Koa tsy tokony hatao hoe “Noterena hisotro ny fivalanan-dranony” ny lohatenin-gazety fa afaka notsorina hoe “Nampihinanina ny amaniny”. Tenenina foana fa teny malagasy madio izany tay amin’amany izany fa ilay toe-tsaintsika tsy mety resy lahatra mihitsy fa mitady teny “tsy mandratra sofina” kokoa hatrany. Dia ny voambolana toy ireny izany dia voaozona ho tsy fampiasa raha tsy rehefa miakatr’afo ihany?

Eeeeee, traikefa efa hitako aloha fa tsy fanao amin’ny lohateny ireo voambolana ireo fa voakilasy ho “Teny maloto“, asa rahoviana vao halala-tsaina ny Malagasy ka tsy hitsara ambony ihany amin’ny fahitana ireny voambolana ireny.

PS: ho an’izay tsy manana baiboly protestanta : http://is.gd/nZ0S

Tuesday, March 17, 2009

Why worry [VIDEO] + lyrics

Baby I see this world has made you sad
Some people can be bad
The things they do, the things they say
But baby I’ll wipe away those bitter tears
I’ll chase away those restless fears
That turn your blue skies into grey

Why worry, there should be laughter after the pain
There should be sunshine after rain
These things have always been the same
So why worry now

Baby when I get down I turn to you
And you make sense of what I do
I know it isn’t hard to say
But baby just when this world seems mean and cold
Our love comes shining red and gold
And all the rest is by the way

Why worry, there should be laughter after pain
There should be sunshine after rain
These things have always been the same
So why worry now

Why worry
Dire Straits

Raha toa moa ka … hisafidy voambolana

Amin’ny mpanao gazety sy mpaneho hevitra dia zava-masina ny voambolana ampiasaina, ary mila fidiana tsara fa iny no tena milaza ny état d’âme.

Voalohany aloha dia ny titre omena ireo mpitarika politika.

Filoham-pirenena Marc Ravalomanana / Andriamatoa Andry Rajoelina (fady na dia hoe Ben’ny Tanàna aza, eny na dia hoe Ben’ny Tanàna teo aloha koa aza), PDS Guy Rivo Randrianarisoa / Ramatoa Michelle Ratsivalaka, Praiministra Charles Rabemananjara / Andriamatoa Monja Roindefo. Izay ho an’ny andaniny. Ho an’ny ankilany kosa dia ny mifamadika amin’izay, Filoha Andry Rajoelina na hoe Filohan’ny HAT.

Ho an’ny mpanao gazety mbola te haneho ny maha-tsy mitanila azy izany dia sady antsoina ho Filoham-pirenena i Marc Ravalomanana no antsoina ho Filohan’ny HAT i Andry Rajoelina.

Fony mbola teo ambany fahefan-dRavalomanana ny tafika, dia Mpitandro ny Filaminana no niantsoan’ny andaniny azy, fa Herim-pamoretana kosa izy ireo ho an’ny ankilany. Ny “centristes” izany milaza azy hoe Tafika na miaramila na zandary fotsiny ihany. Rehefa nanohitra an-dRavalomanana kosa ireo tafika ireo, dia miaramila diso làlana, na miaramila mpioko no fiantso azy ho an’ny andaniny, ary niverina ho tafi-bahoaka sy mpitandro filaminana kosa indray ho an’ny ankilany.

Ireo andian’olona nandroba fananana indray, dia mpandroba na mpanakorontana no iantsoan’ny andaniny azy, fa mpanararaotra na mpandoto ny tolona kosa ho an’ny ankilany. Nefa rehefa ny olona akaikin’ny fitondrana Ravalomanana kosa no lasibatra, toa ny nahazo an’ingahy PDS Guy Rivo Randrianarisoa notendren’ny fitondrana Ravalomanana, dia eken’ny ankilany ihany fa hatezeram-bahoaka no niavian’izay fahasimban-javatra izay.

Ny mpanao sakana eny amin’ny làlana indray, dia andrimasom-pokonolona izy ireny raha ny avy ao amin’ny firehan-kevitra tohanan’ilay mpiteny no manainga sy/na manakarama azy, fa mpanao barrage na mpanohintohina ny fivezivezena kosa izy raha ny mifanohitra amin’izay.

Raha iverenana ilay asabotsy nisian’ny ra mandriaka tamin’ny 07 febroary 2009, dia “Fanafiham-bohitra tao Ambohitsorohitra” sy fanitsakitsahana ny faritra mena izany ho an’ny andaniny, saingy “Famonoana malagasy teny Antaninarenina” tsy misy sommation kosa ho an’ny ankilany. Nataoko matavy moa ilay mpisolo toerana hoe “tao” sy “teny” satria midika zavatra betsaka, ary ny anaran’ny toerana nitrangan’ny fatiolona ihany koa dia milaza zavatra vaventy.