Thursday, September 17, 2009

Raha toa moa ka … 3 mipetraka, 1 mandeha

Raha nanomboka nampihavana ny korontana politika ny FFKM dia niseho ny tsi-fitovian-kevitra : 4 no isan’izy lehiben’antokom-pinoana mpampihavana, saingy ny iray toa naningana ary ny 3 niombon-kevitra. Nisy fotoana nanipy aron-tanana ny monsenera, ary saika mbola hampitohy ny fampihavanana ihany ny 3 tonta ambiny.

Rehefa tsy vitan’ny Malagasy sy ny Raiamandreny ara-panahy ny fampihavanana dia niditra an-tsehatra indray ny Afrikanina. Natao ankolafy efatra indray ireo hampihavanina ka natsofoka ho isan’izay hiara-midinika ny ankolafy Ratsiraka sy ny ankolafy Zafy Albert. Dia rehefa avy tany Maputo hono dia tsy niray saina indray ny ankolafy efatra fa ny telo niombona ary ny iray naningana.

Dia nanomboka hono ny SIIT teny amin’ny Futura Andranomena izay salon momba ny teknolojia vaovaon’ny fifandraisana. Dia tsy nahazo nandray anjara ny operateur Life fa ny Operateur 3 ihany no nahazo nandray anjara tao dia ny Orange, Telma ary Zain.

Inona ary izany : 3 mipetraka 1 mandeha…