Thursday, October 3, 2013

Sary famantarana Vonjeo ny Fianakaviana

Ny “Vonjeo ny Fianakaviana” dia ketrik’i Eddy Ratovohery, hizarany torolĂ lana ho an’ny mpivady momba ny fanatsarana ny fifandraisana ao an-tokantrano. Nisy fotoana izy nahazo laka tany amin’ny haino aman-jery sy tamin’ny fiangonana protestanta sasantsasany teto an-toerana.

Logo Vonjeo ny Fianakaviana

Fa ohatry ny aritro fotsiny hoe mba inona ary no ambaran’ito sary famantarana ito? Tokony hampieritreritra inona ary re izy ity?

Add comment

Fill out the form below to add your own comments

User data

Add your comment