Monday, April 29, 2013

Vavak’izy sivy amby efa-polo mianadahy.

Vavaky ny voalohany: Tompo a, nilatsaka aho androany fa mba ataovy lany.
Valim-bavaka voaray: Eny, ho lany ianao.
Vavaky ny faharoa: Tompo a, nilatsaka aho androany dia mba ataovy izaho no lany.
Valim-bavaka voaray: Eny, ho lany ianao.
Vavaky ny fahatelo: Tompo a, nilatsaka aho androany dia mba ataovy izaho no ho lany
Valim-bavaka voaray: Eny, ianao no ho lany
Vavaky ny fahefatra: Tompo a, nilatsaka aho ary ataovy mpandresy
Valim-bavaka voaray: Eny, mampanantena fandresena ho anao ny Tompo.
… etsetra, etsetra, …

Volana vitsy taty aoriana, kivy, mai-molotra, miverina eo amin’ny Tompo, manontany :
Voalohany: Ary ianao ry Tompo kay mamitaka, toa tsy lany akory aho nefa ianao nampanantena?
Valin-tenin’ny Tompo: Tsia, tsy namitaka aho ka, nangataka ny ho lany ianao dia lany vola aman-karena,
Faharoa: Toa namitaka ahy ianao ry Tompo, toa tsy izaho indray no lany, sady na ny isam-bato azo aza tsy ampy zato akory?
Valin-tenin’ny Tompo: Lany mihitsy ianao ka, tena lany henatra tanteraka.
Fahatelo: Tompo a, fa naninona no tsy lany indray aho nefa efa nanantena?
Valin-tenin’ny Tompo: Lany mihitsy ianao ka, lany herim-po sy lany fanantenana.
Fahefatra: Tompo a, nofitahinao aho fa tsy nomenao an’ilay fandresena nampanantenainao akory?
Valin-tenin’ny Tompo: Nandresy mihitsy ianao ka, resinao ny hevi-diso teo aminao nihevitra fa ianao no ho vahaolan’ity firenena ity, nandresy ny fakam-panahy izay hahazo izay olona tena lany ianao…

Saturday, April 20, 2013

Non, mais allô quoi!

Est-ce que cette Nabila-là connait la signification de son nom dans la langue malgache?

Nabila *******

Non, mais allô quoi!
T’es une journaliste et tu t’appelles *c*e*n*s*o*r*e*d*
C’est comme si je te disais, t’es une femme et tu n’as pas de nom!

Thursday, April 18, 2013

USA - Madagascar

Brèves.

Explosion d’une bombe artisanale à Boston.

Tentative d’assassinat du Président Obama par lettre empoisonnée.

Hey, Uncle Sam, nous avons l’habitude des bombes artisanales et des tentatives d’empoisonnement de Président par Ody Gasy, nous avons les compétences pour faire les investigations de ces dossiers.