Tuesday, December 29, 2009

Samy ho tratry ny taona 2010. [video]

Ho an’ireo anti-TGV toa anareo mpamaky hajaina, ho an’ireo anti-Trois mouvances toa ahy mpanoratra. Ho an’ireo OLP maro an’isa.

Mirary taona 2010 anjakan’ny fifankatiavana sy filaminana ho antsika rehetra.

Ny voninahitra dia ho an’Andriamanitra irery ihany.

Wednesday, November 18, 2009

Raha toa moa ka … seza sy fitombenana

(_!_) Fitombenana virjiny eo amin’ny lafiny politika. Miainga amin’ny toy ity jiaby izany ny fitombenan’ny mpanao politika rehetra aty am-boalohany.

(__!__) Fitombenana XXL : Rehefa nahazo seza tsaratsara ny mpanao politika dia nampitombo ny haben’ny sezany, dia mitombo miaraka amin’izay koa ny fitombenany.

!_!_! Fitombenana fisaka : Itony ireo karazana mpanao politika tsy mba mahazo seza, na mahazo seza ihany fa fatina-strapontin, toy ny hoe aleo atao hoe ialahy izany no Ben’ny Tanàna leisy ry Bory, dia eny tompoko nefa tsy manana fahefana na dia toy ny voatsinapy aza.

)_!_( Fitombenana tery : Mitovitovy amin’ny eo ambony ihany, izany hoe nahazo seza strapontin, saingy rehefa sendra ny Fitombenana XXL anankiroa eo ankavia sy eo ankavanany izay samy manery azy dia …

(_$_) Mpanao politika mivarotra fitombenana : Raha any amin’ny Arema ny vola, dia raha tsy Arema tsy hidola; raha any amin’i Zafy ny vola, dia raha tsy i Zafy tsy hidola, raha any @ Dada ny vola, dia raha tsy i Dada tsy hidola. Manahirana ny hamoaka voambolana toy ny hoe makorelina politika saingy misy ny mpitarika antoko politika mitarika ny antokony hanohana izay manone $ (vakio hoe esss) azy fotsiny ihany. Aiza koa misy izay milatsaka hofidina prezida, dia ny eto Antananarivo indray no tsy ahatongavany vatom-pifidianana fa ny any amin’ny faritra lavitra any aza tongany, satria mantsy novidian’ilay nanana herijika hahazo vato betsaka teto Antananarivo hilatsaka fotsiny izy mba hanembantsembana mpifanandrina hafa.

(_!o) Tanora Goaka 7mbenana. Indraindray mitondra any amin’izay mahafaty ity fanohanana politika ity koa. Rotiky ny bala eny akaikin’ny lapam-panjakana eny ny fitombenana. Aza alaina sary razoky ny tarehy an!

(_._) Mihidy fitombenana : Ohatr’izao ny mpanao politika iray rehefa hanjary ho gadra politika. Hitanao mitsikitsiky be sady sahy sy vonona izy miakatra an’i Fiadanana na eny amin’ny fitsarana eny Anosy fa ny ao amin’ny tsy hitan’ny masonao ao mihidy toy izao.

(_o_) Gadra politika 3 herinandro : Tsy moramora araka ny niheverana azy ity migadra politika ity fa sao dia tokony hanao grève de la faim amin’izay? Aiza koa atambatry ry zalahy amin’ny dahalo sy ny mpanao an-keriny sy ny mpanolana ve?

(_O_) Gadra politika mihoatra ny 6 volana.

(_Y_) Fitombenanan sexy : Efa nilaozan’ny toetr’andro izany vadina filoham-pirenena Maman be izany fa ny lamaody izao dia sipa kely sexy. Ny an-dry Sarkozy izao ohatra vao lany Filoha izy dia natsipiny toy ny tsy teo ilay akoho taman-trano fa naleony nampiakatra sipa kely mbola tsy Maman. Izay manana ambition ho Filoha, jereo aloha ny fitombenan-drafotsy hoe efa Maman na Grand-mère sa mbola sexy.

(_;_) Ary rehefa mahazo seza aza mifikitra tsy mety miala eo fa sao voan’ny hemoroida. Mila ifandimbiasana io seza io.

http://lmao.blogs.sapo.cv/10110.html

Wednesday, November 11, 2009

Raha toa moa ka … jiaby jiaby

Toetran-dry zareo mpitondra eto amin’ny firenena ity manao safobemantsina ity rehefa misy tsy mety ataon’ny sasany ka mihatra aman’aina.

Rehefa fiara roa aman-telo ao amina zotra iray no nandona nahafaty olona noho ny fandehanana mafy loatra, dia ny fandrarana ny fiara jiaby jiaby ao amin’io zotra io tsy hiasa no fanafody hitan’ny tompon’andraikitra hanafaizana azy. Izy koa moa tsy mba mandray betax ka tsy raharahany izay fahasahiranan’ny mpandeha aterak’izany fanakanana izany. Ny iaraha-miaiky kosa dia mahomby ny fanapahan-kevitra, na dia mandaitra vetivety ihany aza fa dia tsy misy intsony aloha ny fiara mandona mahafaty mpandeha.

Fiangonana FPVM iray any amin’ny faritany no mikitikitika ny FJKM (izay ain-dehiben’ny mpitondra tamin’izany sady mbola ain-dehibeny hatramin’izao izy tsy mpitondra feno izao) dia ny FPVM jiaby jiaby manerana ny nosy no akatona. Dia mikatòna eo ianao ry FPVM mandra-piongako. Izy angaha manana havana akaiky mpiangona FPVM?

Ary hatramin’izao, mpianatra vitsivitsy no tratran’ny gripan-kisoa ao amina sekoly iray, ary satria mahafaty ny gripan-kisoa dia ny sekoly iray manontolo no akatona ary mijanona any an-trano jiaby jiaby ny mpianatra rehetra. Ny zanany angaha no tsy hahay raha tsy alefa mianatra?

Zanaka Malagasy nalefa niasa tany Libanona telo no nodimandry tamin’ny fomba mampiahiahy dia ny fandefasana mpiasa any no atsahatra manontolo, ary heverina aza ny mety hampodiana jiaby jiaby ireo izay efa tafapetraka any an-toerana. Izy angaha miraharaha izay Malagasy maniry fatratra ny handeha ho any sy manantena fiainana tsaratsara kokoa, izy raha ho any Ambasadôra “au sens propre” tsinona fa tsy “au sens figuré”.

Tsy manakiana ilay fanapahan-kevitra “extrémiste” aho ka, jereo ny mitranga rehefa goragora ry zareo dia izao resa-be momba ny “bois de rose” izao no vokany, ka iaraha-manaiky fa ny fanakanana jiaby jiaby ny fitrandrahana sy fanondranana azy no hany vahaolana.

Ka mba alaivo sary an-tsaina hoe raha nahafaty tao anaty volana na herinandro vitsivitsy foana hono ny aretina SIDA, ary mompera hono na masera no minisitry ny fahasalamana tamin’ny vanim-potoana nisian’ny Malagasy voalohany matin’ny SIDA, fa ho tonga dia navoakany ny lalàna hoe manomboka izao aloha ny Malagasy jiaby jiaby tsy misy mahazo manao firaisana ara-nofo.