Tuesday, December 29, 2009

Samy ho tratry ny taona 2010. [video]

Ho an’ireo anti-TGV toa anareo mpamaky hajaina, ho an’ireo anti-Trois mouvances toa ahy mpanoratra. Ho an’ireo OLP maro an’isa.

Mirary taona 2010 anjakan’ny fifankatiavana sy filaminana ho antsika rehetra.

Ny voninahitra dia ho an’Andriamanitra irery ihany.