Friday, March 21, 2008

Raha toa moa ka … ny torimaso no itovizana amin’ny miliaridera?

Secret #7 of 7

Sarobidy amiko ny torimaso. Rehefa matory aho dia matory ary rehefa tsy matory dia tsy matory. Zavatra tsy tantiko izany fohazina amin’ny torimasoko izany. Noho io antony io dia tsy mba matory antoandro mihitsy aho. Antony voalohany noho izaho efa tsy mizatra matory antoandro dia ela dia ela aho vao mahita tory amin’ny antoandro. Antony faharoa dia tsy ampy ahy raha torimasona folo na roapolo minitra, ka ilay hifoha na fohazina no tsy laitrako.

Taona vitsivitsy izay, efa manomboka mahazo ahy koa izany tsy mahita tory izany amin’ny alina. Tsy mety mihinana fanafody fampatoriana aho fa iray amin’ireto fika roa ireto no ampiasaiko dia ça va. Ny iray dia ** blaogy.org has censored this content. If you think this is unfair, please drop a mail to the moderators. **. Ny faharoa dia izao: asiako écouteur ny finday, dia alefako ny radio, ataoko BBC, dia mihaino an’io radio io ao amin’ny maizina ao aho. Raha ilay resa-be amin’ny teny anglisy iny no ao dia eo amin’ny 30 minitra eo farafahabetsany dia efa renoka aho. Raha sendra miteny frantsay dia manandrana mihaino VOA koa aho fa ny VOA indray mantsy somary ratsiratsy ny fandraisana azy any aminay. Tsy azoko mihitsy ho maninona koa aza ny BBC rehefa mitantara baolina CAN na milaza vaovao @ 9 sy sasany alina no atao @ fiteny frantsay…

Amin’ny maraina, mila alarme @ finday aho vao maha-taitra fa raha izaho irery tsy mba ho taitra amin’ny ora eritreretinao izany. Dia raha amin’ny 6 ora latsaka folo aho no hitsangana, tsy maintsy any amin’ny dimy ora sy valo amby roapolo minitra any no ampanenoina ny alarme, dia mikafiry ao aloha mandra-paha. Raha oharina amin’ny solosaina izany dia toy ny démarrage-na Microsoft Vista amina solosaina PII.

Thursday, March 20, 2008

Raha toa moa ka … ataoko ao anaty kidoro ny miliara?

Secret #6 of 7

Dia ataon’ny olona kahihitra inona ary vola hozy nareo?

Ho ahy ny vola aman-karena tsitsiako dia entiko hanampiana ny hafa. Tia manampy olona aho izany.

Ny toetrako mampihomehy dia rehefa indraman’olona vola aho dia satriko homena izy raha manana aho, ary raha toa ka tsy ilay olona fantatro hoe mody mindrana nefa tsy hamerina akory. Nefa rehefa mampindrana aho dia efa afoiko sahady izay ampindramiko, ataoko toy ny tsy ahy intsony sy tsy hiverina intsony, ka raha manao kajy amin’ny resa-bola aho dia efa tsy kaonty izay vola nisy nindrana. Fady mitaky vola koa aho, fa dia rehefa indramanao vola dia anao sy Andriamanitra sisa, na hahatsiaro ianao na tsia. Fa tena ratsy r’ireto izay toetrako izay a! Ny olombelona izany raha anaovanao toetra sahala amin’izay dia izy hiraharaha koa? Na Pasitera no mindram-bola na raiamandreny, apoakany tsotr’izao ianao rehefa tsy mitaky. Dia ny mampalahelo dia rehefa anaovan’olona an’izay toetra izay aho dia toa tsy nampetipety ny fiainany akory izay tantara izay fa ny omaly tsy miova ihany izy, izaho anefa tsy mety afaka amin’ilay tsy mahatanty mijery olona manao mampalahelo fa te-hanampy foana.

Mifangarongaro amin’ilay resaka hoe kahihitra ihany izy ity fa zavatra iray tena halako mihitsy ilay hoe ao anaty fikambanana dia hoe hanao opération Gateau na opération soupe, ary raha vao miainga iny hevitra iny dia manoha riana foana aho. Amiko, rehefa tsy mahazaka manao latsakemboka ny mpikambana sady tsy mahita spaonsa dia aleo ravàna ny fikambanana. Dia lainga be izany ilay resaka hoe malala-tànana aho fa raha izaho no mba itondratondrana an’ireny tapakila opération ireny dia tsy mety mandray aho, ary rehefa terenao (manery daholo ny olona mivarotra an’ireny fa tsy misy manao hoe raha mazoto ramose a) dia vao mainka ianao manery ahy handray anjara no halako.

Fady mampindrana Androrosy aho, ary raha Androrosy no mangataka, na ariary aza tsy mety manome aho. Tsy tia manome mpangataka an-dàlambe koa aho, nanome aho taloha fa efa nisy nibedy dia tsy manome intsony.

Fady manome ny olona efa nampindramako vola aho ka nilaza hoe aterina amin’ny anona nefa manapoaka ahy.

Ny mba faniriako sy mahafaly ahy izany dia hoe nisy olona nila fanampiana, nampiako, ary nihena ny fahasahiranany noho izaho, nefa, tsy mety miverina intsony izay tranga izay. (Niseho in-1 dia ny hafa rehetra nampiana ho’aho, tsssss).

Soa ihany aminao mamaky fa tsy misy anisan’ilay olona mety hindram-bola aty amiko na hivarotra tapakila, ary iangaviako ianao, aza avoaka ny sekire, fa izay mahalala an’ity sekire ity @ havako tsy mba homeko n’inn’inn intsony.

Monday, March 17, 2008

Raha toa moa ka … DotMG olona kahihitra

Secret #4 of 7

Tokony ho naseho talohan’ilay Suave mari magno izy ity fa mbola nikaroka ny tononkiran’Ifanihy hoe Andro iray mba ampiarahina aminy… Tsy hitako ilay tononkira dia alefa manta amin’izao. Nefa ohatr’izao ilay hira:

Fa ny anao ny zava-tsoa tsy mba foinao avoaboaka mbola iandrasana andro iray
Nefa raha  ianao aloha, toa tsy fampiseho vahoaka mbola iandrasana andro iray
Andro iray, andro iray, nefa ianao mampahonena, mahia mampalahelo
Mbola hiandry inona indray, sa ny vola aman-karena no hoentinao any amin’ny helo.

Rehefa mitondra fiara aho dia tsy manitsa-panisatra mihitsy, ou presque. Raha hitako hoe misy mibahambahana ery alohaloha ery, dia ampidiriko ny teboka maty (point mort mantsy e) dia na mandeha 10km/h aza ny fiarako dia taritiko point mort eny. Ny fanitsahana fanisatra mantsy dia manary angovo satria tsy mitahiry angovo mihitsy ny fiara (hatramin’izao aloha). Raha omenao lala-mahitsy aho na fidinana (raha toa tsy fidinam-be fa fidinana kelikely) dia efa ingahy point mort hatrany no mitondra ny fiara. Fa tsy mamono motera kosa aloha na izany aza e, ary raha fidinana mampiahiahy dia manao kaly vitesse ihany. Ohatra hoe midina an’i Maharidaza manao 4eme dia mba mipezy frein kely tsindraikandraika. Izay ny sekire, fa aza mba mampindrana fiara ahy.

Ao aminay dia tsy faly i Aziew fa takamoa mitsitsy no napetako ao dia mitsilopilopy izany ilay izy raha oharina amin’ny takamoa tsy mitsitsy. Rehefa mifindra efitra aho, ka izaho irery no farany tao dia efa mandeha ho azy ny mamono jiro. I Smiley efa mahay irahina hoe “Mandehana vonoy ny jiron’i Bebe”, fa ilay ao an’efitra atorian’ny renibeny mantsy, matetika mirehitra nefa ny olona lasa any an-dakozia. Ny vata fampangatsiahana dia eo amin’ilay hoe WARM no position-ny. Ary tena mitsitsy tokoa io fa elabe vao midridrodridro indray. Nefa ny ao anatiny tsy misy simba na masiso. Sady mba ela kokoa vao mila dégivréna an! Amin’izao andron’ny fahamasinana sy fahamarinana izao, dia eo amin’ny 40kwh ny jiro laninay isam-bolana, nefa mba mampiasa fera fipasohana sy frigo, fahitalavitra, laptop tsindraindray.

Rehefa miantsena PPN aho dia ataoko indray mividy ny siramamy 5kilao, ronono boaty vitsivitsy, … fa amin’izay fomba fividianana izay ahazoana tombony.

Raha toa aho mifidy ny lalana tsaratsara rehefa mandeha an-tongotra, eo ihany ny mitsinjo ny dion’ny kiraro, fa sady mandeha ihany koa ny kajina usure sy amortissements.

Tsy mba tia manara-damaody aho fa izay mateza nefa tsy ihomehezan’ny olona, dia iny no tiako. Na raha toa misy tena mora be (entan-tsinoa) ka mandeha ny kajy hoe na hisolo an’ity in-20 aza aho mbola kely ny vola lany noho ny mividy ilay tsara kalitao, dia mety mividy mora ihany koa aho. Fa ny tsy ho hitanao hovidiako dia hoe lafo nefa tsy hampiasaina maharitra.

Dia tsy dia tiako loatra ny manana fitaovana na fitafy ilay hoe tsy azo anaovana raha tsy occasion spéciale. Eo ihany ilay tia vao fa ny tena tsy laitrako dia ilay zavatra novidiana lafo sao simba ho azy ao amin’ny fampirimana azy ao. Sady izay hono, rehefa misy bikina ao amin’ny fianakams dia lasa lanin’ny voalavo ho azy hono ny lamba mimpirina?

Izay aloha ny sekire faha-4 fa dia ho gaga indray ianao mamaky ny sekire faha-6.