Thursday, February 28, 2013

Trondro sy haranjono (1)

Tsy fifandrifian-javatra velively tsy akory fa hala tahaka tsy misy henatra an’ilay resaka ao amin’ny blaogin’i Jentilisa ity soratako eto anio ity. Toa mitady ho lava mantsy raha any no hanoratra ny valin-kafatra dia aleo tohizana sy avadika resaka hafa aty ilay izy. Tsy mirazotra rahateo ny lalan-dresaka fa ny azy fiainam-piarahamonina ankapobeny, ny ahy kosa resaka personnel.

Resaka fanampiana ny hafa no atao, ilay ohabolana sinoa (ny ahy tsy asiako haitso) dia milaza hoe raha manome trondro ny namanao ianao dia manome azy sakafo indray mihinana, fa raha manome haranjono azy kosa dia manome azy anto-pivelomana.
Saingy tsy mifanaraka amin’ny vanim-potoana sy ny toe-tsain’ny olona ankehitriny kosa izany.
Nisy raiamandreny izay, angatahin’ny “mila” vola 200.000 ar izy ohatra fa hoe misy fikatsoana ny asa, ary mampanantena fa hamerina ny vola afaka 2 volana, dia omeny 2.000 Ar ilay olona sady ataony hoe “Iny no afaka omena dia tsy maninona aza averina intsony!”. Raha atao mirazotra amin’ilay resaka trondro sy haranjono teo izany, dia rehefa indraman’ny namany haranjono izy (indramina, averina afaka fotoana vitsy) dia aleony manome trondro indray mihinana. Nony efa raim-pianakaviana aho, afaka manampy sy mila fanampiana amin’ny hafa, vao azoko ny tena fahendrena ao anatin’izay fanapahan-keviny izay, sy ny tena mahamety azy. Tsy haratsiam-panahin’ny mpanome io, fa tena fahasimban’ny toe-tsain’ny ankamaroan’ireo milaza fa mila fanampiana. Firifiry ireo namako izay nilaza fa mindrana, kanjo avy eo minia tsy mamerina izay nindraminy intsony? Izao izany no ao an-tsain’ny olona izay nahazo rehefa avy nindrana : “Nahazo vola adala tompo sy tsy omby paosy indray aho e!” Tsy mampaninona azy ny mandrava ny fihavanana sy ny maha-mpinamana, tsy mampaninona azy ny mitsoaka anao isak’izay afaka mihaona, tsy mampaninona azy ny miavona sy tsy mamaly izay fiezahanao hanisy fifandraisana, fa ilay vola laniny, nolazainy fa haverina nefa tsy ho averiny intsony mihitsy no lasa sakana, efitra mampisaraka, ary antony hanapahana ny fifandraisana efa mitoetra. Tamin’izay olona maro izay nanaovako fifanarahana ara-bola, dia ireo tena “namana atokisana” na “havana akaiky” no “manapoaka” tsy tahotra tsy henatra.

Koa raha tianao ny fihavanana amin’ny namana na izay olona milaza fa mila fanampiana aminao, AZA MANOME, na manomeza fa saingy taolan-trondro indray mihinana omena fa ny haranjono tsy fampindrana.

Mbola hitohy …

Monday, February 25, 2013

Polisy misava taratasin’ny fiara

Nandeha nanao fitsangantsanganana tany amin’ny toera-malalaka andoavam-bola iray tany Vontovorona izahay omaly. Niarahana tamin’ny Zanaka am-pielezan’ny fiangonan-drazana izy io. Mahazo olona ry zareo tompon’ilay toeram-pitsangantsanganana, raha kely eo amin’ny olona 400 eo iny alahady iny fotsiny, izay mandoa 4.000 ariary isan’olona ho fidirana ao ny mihoatra ny 5 taona.

Soratra teny amin'ny rindrin'ilay parc

Afaka an’ilay tetezana hiakatra ny CUR Vontovorana iny, dia misy Polisy manao ny asany, nanakana anay. Nangataka hisava ny taratasin’ny fiara izy, ary rehefa hitany izany dia nalefany nandeha soamantsara izahay. Dia hoy ilay olona iray tao anatin’ny fiara : “Pôlisy tsss, fiara ohatr’itony koa ve rangaha dia andeha hosavaina!” “Fa inona ho’aho no mahasosotra anareo amin’ilay teo, tsy zavatra tena mahafinaritra ve hoe manao ny asany ilay Pôlisy? Ny manara-maso ny taratasin’ny fiara mifamezivezy no anisan’ny andraikitra andoavana ny karamany, ary miala avy amin’ny karazan-ketra aloantsika izany karama raisiny izany, koa tsy tokony ho faly ve isika rehefa manatanteraka izany asany izany izy.”

Efa lasa saika fahazarana tokoa fa dia ny fiara vaventy, kamiao sy mpitatitra, ny fiara mikarama toy ny fiara karetsaka ary ny fiara efa draokadraoka hatrany no mba voasava eny amin’ny fifamoivoizana eny, fa mahalana no misy fiara kely sy mba madiodio mba voasava izany. Amin’ny mpandeha avy ny toa lasa hoe fahotana ny misava ny fiara tsotsotra? Toy ny hoe ny Pôlisy izany dia tsy hisava ny taratasy raha tsy eritreretiny misy hihinanany ao?

Saturday, February 23, 2013

HandWallet, une application android pour traquer les dépenses

Traquez vos dépenses aux centimes près.
J’ai installé une application nommé HandWallet sur mon téléphone pour faire le suivi de nos dépenses, tous types confondus. J’ai réussi l’exploit d’habituer ma femme à son utilisation, si bien que la moindre petite dépense est notée et archivée sur le téléphone. Ensuite, au fil des jours, le bonheur d’analyser les statistiques.

Bon, je n’ai pas pris la peine de tester d’autres applications du même registre, mais ce qui est sûr c’est qu’un gestionnaire de dépense est une application très intéressante, une fois que vous aurez réussi à avoir l’habitude de tout noter. C’est ma troisième tentative d’utiliser ce logiciel. La première fois, j’avais accusé un grand retard au niveau de la saisie des dépenses, ça a entrainé un gap et puis, avec des données manquantes, il n’y a plus de fun. La seconde fois, j’ai bien pris mon habitude, mais mon épouse n’était pas emballée à l’idée de consigner les faits et gestes en terme de dépense. Et ça enlève également le côté amusant de la chose quand on traque une moitié seulement des dépenses.

Et puis maintenant, on s’y met moi et elle, et ça fait 3 semaines qu’on note toutes nos dépenses. Je ne vais pas divulguer les statistiques mais seulement quelques pourcentages des dépenses :

Food: 15,5 %
Religion: 4,4%
Transportation: 18,7%
Gas: 2,1%
Dot.MG: 54%

Dans sa version gratuite, HandWallet ne permet pas une nette séparation des environnements (foyers, travail, …) Je pense que je vais essayer de trouver d’autres applications du même genre, car les publicités sur celle-ci sont également ennuyeuses.