Thursday, August 22, 2013

Comment bannir les prêteurs d’argent sur un groupe Facebook

Ceci est pour les administrateurs (co-administrateurs) de groupe Facebook, pour bannir les utilisateurs qui s’invitent dans le groupe, et qui a été ajouté par un membre administrateur ou ayant pu faire partie d’un groupe ouvert. Bien qu’un groupe Facebook se veut d’avoir beaucoup d’adhérents, il y a des membres qui sont vraiment indésirables, ce sont les spammeurs.
Ces derniers temps, il s’agit de personnes qui publient sur leurs murs des messages disant qu’elles on réussi facilement à obtenir un prêt d’une dizaine de milliers d’Euros facilement… Voici comment faire pour les bannir d’un groupe Facebook où vous êtes administrateur.
Face à ce genre de profil, le mieux à faire est de les bannir et de les empêcher à jamais de refaire une demande d’adhésion ou d’intégrer le groupe.

Premièrement, ouvrez votre Page Facebook et allez dans la partie gauche, onglet Groupes, et sélectionner le groupe que vous administrez.
Selectionner le groupe à gérer

Deuxièmement, sur la page qui vient de charger, en haut à droite, cliquer sur le nombre de nouveaux membres du groupe.
Cliquer sur 11 nouveaux

Une petite fenêtre apparait, cliquer sur Afficher tout.
Cliquer sur Afficher tout

Quatrième étape, devant le profil à supprimer, cliquer sur l’icône en forme d’engrenage puis sur l’option de menu Supprimer du groupe.
Icone gérer, option de menu Supprimer du groupe

Dernière étape, cocher la case “Exclure définitivement” avant de cliquer sur “Confirmer”
Exclure définitivement et Confirmer

Voilà

Wednesday, August 14, 2013

Tany

Ny tany anie rey olona, tsy tia ahindrahindra
Manetry tena foana, mandefitra, mahatanty
Izy no hitsahina, vao mianatra mamindra
Hosena tsy an-kijanona, hodiavi-mandra-maty.

An-kibon’izy itony no voatahiry miafina :
Ny vato tsy fahita, ny harena sarobidy,
Safira, volamena, sy vatosoa tarafina
Dia solitany koa, diamondra lafo vidy…

Tatahinao ny kibony, hakana ireo harena
Loaranao ny nofony hamoaka ireo tahiry
Raha toa aolana izy, dia tsy mba miaro tena
F’omeny anao ny rakiny, izay tsy fahita firy.

Toa tsy mba reraka izy, raha manome sakafo
Fa miakatra isan-taona ny voka-pambolena
Raha tsy mamokatra izy, moa tsy vidianao lafo
Izay tsy fitobahan’ny entana eny an-tsena?

Raha voky anefa ianao, nisotro sy nitsako
Nivadika ho maloto, ilay hanina nolerana
Anaty nofon-tany, no alatsakao ny fako
Masiso tsy ho tanty, izay sarotra andeferana.

Raha avy koa ny ora, handaozanao ny miaina
Ka ny fanahinao hankany an-danitra any
Ny nofonao ho lo, hihintsana, ho maina
Hanjary zezi-pako, ho raraka eto an-tany.

Ny tany anie rey olona, ka afa-mitaraina
Vavolombelona izy, mahita sady miaina
Izy no nitoroka ny fahotan’i Kaina
Namono nahafaty an’i Abela indray maraina

Nambarany amin’ny Ray, ilay ota mampangotika
Ny zava-betavetan’i Sodoma sy Gomora.
Ankehitriny ianao, matoa tsy mbola potika
Izao no torohevitro: mandehana re misaora

Isaory aloha ny tany, noho izay fandeferany
Ialao ny faharatsiana, tiavo ny tontolo
Ihavano ny natiora, karakarao ny toerany
Vakio ny Baiboly, araho ny Didy Folo.

DotMG, 14 aogositra 2013.