Monday, December 8, 2014

Arrangement

Mpinamana hatry ny tany an-tsekoly izaho sy i Jerry sy i Stephanie. Anarana indrana ireo fa tsy ireo no tena anarany, fa mba hahazoanao sary an-tsaina ny tantara dia, mitovitovy bôgôsité amin’i Jerry Marcos ilay namako lahy ary manjamanja sahala amin’i Stephanie kosa ilay namako vavy.
Tsy dia mifankahazo izahay sy Jerry, tsy dia azoazoko i nedala. Bandy belazao, tia sehoseho, tsy tena mahitsy fo, raha ny fijeriko. I Stephanie indray, sipa nahataratara ahy, izany hoe, toa taratara taminy daholo ihany ny bandy tao am-pianarana fa karazan’ilay sipa “iny ve ho zakan’ialahy” izy dia natao ho rehareha ny naha-namana azy.
Taty aoriana, kay lasa nivady izy roa, dia gaga ialahy. Kôzy kosa raha i Jerry no nahazaka an’iny sipa iny tsy tena mba mety ho poince raha namboariko fa sao izaho mihitsy no tena sanàna?

Fa tsy dia any loatra ny tena resaka hotantaraina.

Indray andro, tratrako niaraka tamina sipa hafa i Jerry, tena tratra ambodiomby tsy misy fialàna pà azony natao fa ilay avy nanoroka an’ilay sipa iny mihitsy no hitako hoe hay i Nedala.

Navelako ho dify ilay sipany dia nanontaniako :
- Fa angaha leisy nisarahan’i Stéphanie ialahy no miaraka amin’iny sipa iny indray?
Na dia mainty fihodirana aza i Jerry dia nivaramena sahala amin’i Stephanie ilay nosangisangiako taloha ireny.
- Kobon’ialahy lesy aho ry Dôty fa tena tsoriko ny marina. Ankizy môlamôla amiko iny dia ny tena leisy mba lehilahy ihany dia izay a! Tandremo kozikozian’ialahy any amin-drafotsy any fa matiko ialahy an?
Avy dia niseho tamin’ny endriko angamba ny fahatezerako naheno hoe mampirafy an’i Stephanie i nedala. Nanohy avy hatrany ny resany izy :
- Aleo leisy hasiana “arrangement” fa aza kozikoziana ilay resaka a!
- Arrangement inona e? hoy aho somary miavona.
- Tadidin’ialahy ilay vola 500.000 F nindramiko tamin’ialahy iny?
- Ie, tadidiko iny na dia efa roa taona aza. Nolazain’ialahy haverina afaka 2 volana izy tamin’izay fa nodian’ialahy fanina hatrany aho.
- Eny leisy Dôty a!
- Inona no idiran’izany amin’izany?
- Aleo atao arrangement e! Haveriko tena haveriko ny volan’ialahy amin’ny faran’ity volana ity leisy fa aza mikôzikôzy amin’i Stephanie a!

Tuesday, June 17, 2014

Polisy misava taratasin’ny fiara (2)

Nandeha alina ity ranamana iray fa maika hody, maizim-bolana ny andro, ny fiara anefa tsy misy jiro. Efa tamin’ny 11 ora alina ka tsy dia nisy fiara nifamezivezy intsony. Voatery nandeha mafy izy satria matahotra ny ho voasakan’ny mpitandro ny filaminana, ilay fiara nentina mantsy tsy misy taratasy fiantohana sady tsy misy ilay karatra miloko volombatolalaka, ary ingahy mpamily rahateo tsy manana taratasy fahazoan-dàlana mitondra fa tsy mbola ampy taona akory, raha ny endriny aza no tombanana, mbola vao 14 taona raha betsaka.
Nidina an’iny fidinana amin’ny hopitaly CENHOSOA iny izy, ka noho ny fandehanany mafy loatra dia naleony ny “klaxon” no natao mafy dia mafy toy ireny fiara manaraka mariazy ireny.
Tandrifin’ny vavahadin’ny hopitaly indrindra kanefa no nisy mpitandro ny filaminan’ny fifamoivoizana nanao ny asany ary nanome baiko azy hijanona. Fanisatra izany, toy ireny fiara mpanao “drift” ireny mihitsy, fa mba tafajanona soamantsara ihany, somary nisongona kely an’ireo mpitandro filaminana.
Nafenin-dranamana haingana ny tavoahangin-toaka vao avy nisotroany ary nampidininy moramora ny fitaratra. Ilay mpitandro ny filaminana kosa tsy avy dia nanatona teto aloha toy ny mahazatra fa toa nitsilotsilo zavatra tao aoriana tao ary avy teo dia nitsilotsilo zavatra taty aloha indray.
Taorian’izay, vao iny nanatona moramora ilay mpitandro ny filaminana sady niteny :
“Ilay fiaranao tsy misy jiro dia tsy hitanay avy lavitra na manara-penitra na tsia ny plaky ka izay no nanajanonanay anao. Ianao koa nandeha mafy loatra. Fa rehefa notsilovina dia hita fa ara-dalàna ka dia mahazo mandeha ianao. Miala tsiny tamin’ny fanelingelenana dia mirary soa.”.

Tapitra.

toy izao ny fizarana voalohany : Polisy misava taratasin’ny fiara

Friday, April 11, 2014

Tongasoa Gene Hackman.

When Madiba died, some dumb people around the world posted Morgan Freeman’s photo, as they thought Morgan Freeman was the famous Mandela.

In Madagascar, we have a new Prime Minister today, his name is Gene Hackman, and he succeeds to Homere Simpson. I wish him to not only succeeds to JOB, but to succeed, period.

Gene Hackman search printscreen on Google Images