Tuesday, December 29, 2009

Samy ho tratry ny taona 2010. [video]

Ho an’ireo anti-TGV toa anareo mpamaky hajaina, ho an’ireo anti-Trois mouvances toa ahy mpanoratra. Ho an’ireo OLP maro an’isa.

Mirary taona 2010 anjakan’ny fifankatiavana sy filaminana ho antsika rehetra.

Ny voninahitra dia ho an’Andriamanitra irery ihany.

Add comment

Fill out the form below to add your own comments

User data

Add your comment