Thursday, December 13, 2007

Et si … on jouait à la roulette russe

Ary raha toa moa ka tsy amin’ny alalan’ny fifidianana no nanendrena ny Ben’ny Tanàna? Ity antsapaka anankiray atao hoe Roulette russe ity no nampiasaina?

Asiana bala dimy ao anaty revolvera dia ahodina dia tifirina eo amin’ny lohan’ny kandidà tsirairay avy, ka raha sendra bala dia maty any iny, tsy misy mimenomenona intsony, raha tsisy bala dia iny no lany Ben’ny Tanàna.

Add comment

Fill out the form below to add your own comments

User data

Add your comment