Friday, January 4, 2008

Raha toa moa ka … hotapahina ny rano eto Iarivo?

Ny mpanao gazety indray ve no manitatra sa resaka marina ny hoe hotapahin’ny JIRAMA ny jiro sy rano eto Iarivo? Toa gazety mihoatra ny iray aloha no miresaka momba izay,  fa dia noho ny trosa tsy voaloan’ny kaominina hono no antony. Dia inona no hitranga raha izany tokoa, ho an’ny olona tsy manana rano any an-tokantranony?

Ny jiro aloha, mba hanomboka hanao fety izany ny mpamaky trano fa mba ho maizimaizina ny elakelatrano, ampian’ny orana mety ho avy amin’ny alina dia tena paradisan’ny famakian-trano mihitsy. Maraina ianao vao gaga fa hay efa matory amin’ny tany fa lasan-dry zalahy ny entana rehetra, hatramin’ny farafara sy ny bodofotsy nirakofana.

Ny rano indray, ho raikitra ny fiarahana rodobe mandeha misasa eny amin’ny Marais Masay: hiaraka ny mponin’Antananarivo mahantra manao jogging maraina, dia mankeny amin’ny Marais Masay misaika, entina ao an-damosina ny akanjo hisoloana rehefa avy misasa. Mitondra rano tapaky ny tavoahangy EauVive hikobanana (sy hanasana ny faritra sarotiny) dia izay. Samy mamonjy ny asany avy eo.