Thursday, October 30, 2008

Suddenly … Fo mitambatra

I used to think that love was just a fairy tale
Until that first hello until that first smile
But if I had to do it all again I wouldn’t change a thing
Cause this love is everlasting

Suddenly life has new meaning to me
There’s beauty up above and things we never take notice of
You wake up suddenly you’re in love

Girl you’re everthing a man could want and more
One thousand words are not enough to say what I feel inside
Holding hands as we walk along the shore
Never felt like this before now you’re all I’m living for

Each day I pray this love affair would last forever

There’s beauty up above and things you never take notice of
You wake and suddenly you’re in love

Suddenly (Billy Ocean)

http://www.youtube.com/watch?v=1wyMfe1RJw4
(Tss, tsy mety mametraka video koa ity flatpress ity)

Fo mitambatra iray, no entina eto izao, mitrotro ny fitia
Hohamasinin’Andriamanitra, hitombo hery sy hamerovero koa,
Ka hifanaiky ireto olon-droa, fa hiombom-piainana
Na inona miseho eto an-tany dia vonona hifampitantana

Fitiavana toy ny an’ilay Jesoa
Fitiavana manolotra ny aina
Fitiavana mandresy fahotana
Fitiavana ho mandrakizay doria

To, izao androany izao, ilay nofinofy izay niainanay taloha
Ka indro fa miara-belona miara-tsambatra anivon’ny fitia
Ilay dina izay niarahana nikolo no hamafisina ho doria
Hotehirizina ho vaovao, handrobona hitombo hasina

Fitiavana toy ny an’ilay Jesoa
Fitiavana manolotra ny aina
Fitiavana mandresy fahotana
Fitiavana ho mandrakizay doria

Fo mitambatra (Fihirana Fanampiny FJKM laharana faha 30)