Tuesday, March 29, 2011

Raha toa moa ka … manenjika akoho

Ho antsika izay mitaiza bandy kely dia tsara raha mba zarina mikotrana matetika ihany ireny zanatsika ireny andrao dia malemy valahana. Hevitra iray azo atao ohatra ny miara-milalao fanenjika amin’ny boaikely, afaka asaina manenjika akoho ihany koa ry lehirony.

Kotrana manenjika akoho

Raha manao ala safay ilay kotrana anefa ny boaikely dia tsara raha mba saziana kely izy, hahatsapany fa soa ho azy ny manao fanatanjahantena fa tsy hoe zava-poana io akory. Sazy afaka omena azy raha tsy azony ilay akoho nasaina nenjehiny dia ampanaovina paompy izy.

Manao paompy izay tsy mahaenjika akoho

Raha tsy mahavita paompy roapolo dia ampanaovy seza rivotra indray.

Seza rivotra dimy minitra
Sary nalaina tao amin’i Facebook.