Friday, November 29, 2013

Raha toa moa ka … manin-te woooooody (rediffusion)

Je suis un devin, là!

Efa niteny anareo ange aho taloha hoe izany Robinson izany miady rima amin’ny hoe Mamo e! Koa dia aleo haveriko indray ilay hiran’i MAMO ROBINSON hoe Mamo te hody …

Mamo te hody - Mamo Robinson

Je suis un devin là, efa tamin’ny mey 2009 aho no niteny!