Friday, June 13, 2008

Raha toa moa ka … fantatr’i Google ny hatsarantarehin’ny olo-malaza?

Jereo fotsiny eto dia avy eo jereo ilay hoe Essayez avec cette orthographe.

http://google.fr/search?q=hiteny+ratsy+tarehy&hl=fr