Friday, February 20, 2009

Raha toa moa ka … fanomezam-pahasoavana

Tena tsy tompon’ity hevitra ity aho fa mamerina mitatitra fotsiny, tao amin’ny La Gazette angamba no nisehoan’izy ity, efa elaela ihany. Tahatahaka izao ilay tantara.

Ny olom-pirenena tsirairay amin’ny firenena tsirairay hono dia nomen’Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana. Ny anglisy ohatra dia nomeny ny fahalalam-pomba, ny japoney nomeny ny fahaiza-manaja, ny amerikanina nomeny ny fahalalahana.

Ho an’ny Malagasy kosa hono dia fanomezam-pahasoavana 3 no nomena isafidianan’ny Malagasy, kanefa ny 2 amin’ireo ihany no azon’ny olona tsirairay alaina fa tsy misy olona Malagasy iray mahazo manana azy telo mitambatra. Dia ireto avy ireo fanomezam-pahasoavana ireo :

1) Honnêteté

2) Intelligence

3) Fanatisme pour Ravalomanana.

Raha ohatra izany ka misy Malagasy iray manana ny fanomezam-pahasoavana 1 sy 3 dia mazava ho azy fa tsy ananany ilay 2 … sy ny toy izay.

Raha mahita olona ianao honnête ary intelligent, tsy fanatique Ravalomanana izy izay.

Misy koa ny Malagasy tsy manana afa-tsy iray amin’ireo fanomezam-pahasoavana ireo, misy ohatra ny manana ilay 3 fotsiny ihany. Misy ihany koa ny tsy manana mihitsy amin’izy telo. Dia mba diniho ny tenanao ary hoe ilay iza amin’izy telo no anananao…