Monday, February 21, 2011

Z’enfants, j’ai raté l’avion

Raha izaho indray aloha an, tsy mba hanaiky ny hiray fiaramanidina amin’Andriamatoa Filoha Marc Ravalomanana izany raha izaho. Raha tamin’ny asabotsy teo izao ohatra aho no hoe isan’ilay mpandeha tamin’ilay zotram-piaramanidina voalohany saika hitondra azy hody an-tanindrazana, ary raha toa ka nanaiky ny hodiany ny fitondrana tateza-mita teto an-toerana sy ny manampahefana tao Afrika Atsimo, dia izaho no ho nanao scandale be ary tsy nanaiky ny hiakarany an’io fiaramanidina io, tsy maninona fa ho nobabeko ny alahelon’ireo rehetra tia an’i Dada aty Madagasikara fa dia izaho mihitsy no ho nisakana azy tsy hiditra tao amin’io fiaramanidina io.

illustration: jaquette DVD du film Maman, j'ai raté l'avion

Asa raha tsaroanareo, efa fotoana elaela ihany izay, fony mbola mpitondra somary mamim-bahoaka ihany ny Filoha Ravalomanana, niharan’ny accident ny hélicoptère nitondra azy mivady sy mpikambana vitsivitsy tao amin’ny governemanta tamin’izany. Tsy nisy ny aina nafoy na ny naratra tamin’io fa satria vao hanainga ilay hélico no nitontom-body tamin’ny tany. Izay no vaovao ofisialy nampahafantarina antsika mpanara-baovao, fa ny tsiambaratelo sy tena nitranga dia izao haposaka aminao manaraka izao.

- Eo leisy mba hoentiko kely ity angidim-by ity, hoy ny Filoha tamin’ilay pilote; fa tena tsy ary mba ni-pilote an’itony zah!
- Ka he izy izany, Andriamatoa Filoha, tsy ary mbola nitondra ianao koa sao iharan-doza eto isika fa tsy kilalao anie ity fa ny aina no manefa raha …
- Efa nitondra aho leisy, fa tamin’ny Flight Simulator, ary tena mahay an’io aho fa inona no atahoran’ialahy? Mitondra firenena aza haiko ka izay hélico ve? Apetraho ambany dia mialà ialahy hanandramako azy.

Tsy naharesy dohika ilay pilote sady fanampin’izay koa voarahona ny horoahina sy hanaovana antsojay dia nanaiky ihany, ka nanao toy ireny moniteur ireny izany mba manorotoro sao sanatria.

Dia iny hitantsika iny ny niafarany fa vao saika hanainga ilay hélico dia nidaraboka tamin’ny tany. Koa tsy maninona na holazainareo zanak’i Andry Rajoelina aho na TGV hatrany amin’ny tsinaimaintiko na inona koa, fa raha izaho no efa ao anaty fiaramanidina ka hoe hampidirina ao koa Rangahy io dia izaho no hisakana azy ary tsy hanaiky hatramin’ny farany aho. Lahitokana ny aina ko’aaah!

Add comment

Fill out the form below to add your own comments

User data

Add your comment