Friday, September 25, 2020

Paraxy

Nandeha nanamboatra kodiarana môtô aho. Rehefa avy novahan’ilay tovolahy mpanamboatra ilay kodiarana dia nojereny ireo faritra misy loaka.

- Tsy mety tampenana intsony ity Ramose, hoy izy, fa efa triatriatra avy ao anatiny mihitsy ilay kodiarana.

Eny e, kodiarana efa nahavita ela ihany aloha ilay izy e.

- Fa mandra-panovan-dramose azy, hoy izy, dia afaka ampiasana paraxycilline atao fanafodiny?
* Inona tsara? hoy aho, voambolana vaovao tamiko sady tsy azoko veroka ny ifandraisan’ny fanamboarana kodiarana sy hoe fanafody. Fa fanafody vaovao karazana Paracétamol sy Amoxycilline mitambatra ve izany resahiny izany dia inona no idiran’izany amin’ny fanamboarana kodiarana? hoy ahy anakampo.
- Paraxycline, hoy izy namerina, tsy mbola azoko ihany. Afaka vidiako atsy ambadika atsy. (Misy pharmacie tokoa tao ambadika tao)
* Fa ohatrinona anefa izany, hoy aho…
- 600 Ar, hoy izy.
* Eny ary, hoy aho. Ny tao an-tsaiko dia hoe raha izay fanafodina 600Ar no hahasitrana ity kodiaran’ny môtô-ko ity, na koa tsy hahasitrana azy, tsy dia maty antoka be ahoana aho.

Kelikely, iny izy niverina, nitondra paraky Tsimiziva sy vovon-tsavony so Klin. Nakambany tao anaty kodiarana ilay vovoka paraky sy Klin, nasiany rano kely dia nofenoiny rivotra.
- Vita tompoko.

Hay moa izany ilay paraky sy klin ka miditra manentsina ireo lavadavaka amin’ilay kodiarana avy any anatiny, dia mba mampaharitra kokoa an’ilay kodiarana ho elaela vao noana. Mahay Système D anie ho’aho isika Malagasy e!

Friday, September 18, 2020

Transférer les logs d’un programme vers une autre machine (Linux)

Copier les logs vers un autre serveur.

Serveur source : 172.19.0.2
Serveur de destination : 172.19.0.1

Dans le serveur source :

Editer /etc/rsyslog.conf ou un des /etc/rsyslog.d/*

Remplacer la ligne commençant par mail par :
mail.* @@172.19.0.1:514

Tous les logs à propos de mail sont transférés dans le serveur source 172.19.0.1

Dans le serveur destination :

module(load=”imtcp”)
input(type=”imtcp” port=”514”)

Et voilà!

Tuesday, September 15, 2020

Retrouver ses onglets Firefox

Il m’arrive de travailler ponctuellement sur un domaine que je ne maitrise pas parfaitement, disons une application en Node.js et Redis. Je me documente tout en progressant, et cela me fait ouvrir des dizaines d’onglets sur mon navigateur Firefox. Par ailleurs, ma vie de développeur me fait déjà ouvrir en permanence une demi-douzaine d’onglets que j’aimerais retrouver à chaque fois que j’ouvre mon navigateur.

Pour ne pas surcharger ma fenêtre principale, j’ouvre une nouvelle fenêtre où je mets tout ce qui concerne mon travail ponctuel, et cela m’arrange bien ainsi. Fenêtre 1 : ma liste d’onglets normale, Fenêtre 2 : mon travail ponctuel et toutes les recherches et documentations en cours.

De nombreuses fois, quand je rallume mon ordinateur (parfois c’est à la suite d’une coupure du courant), j’aimerais retrouver mes onglets ouverts, mais seulement l’une des fenêtres revient.