Monday, September 29, 2008

Raha toa moa ka … 3F (IKor 13: 13)

Finoana, (Aza matahotra, minoa fotsiny ihany)

Fanantenana, (Fanantenana Vaovao)

Fitiavana (Andry Rajoelina se porta officiellement candidat à la Mairie de la Capitale, avec, pour cheval de bataille l’Amour (« Fitiavana »))

Ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana; fa ny fitiavana no lehibe amin’ireo. (IKor 13: 13)