Monday, January 3, 2011

what if … wishes you a year of love

Tsy nisy tanteraka na iray aza ilay resolution tamin’ny 2010, na dia efa nahena ho 640*480 mihitsy aza. Angamba dia hatao resolution finday foza orana ny amin’ity taona ity.

Dia aleo firarian-tsoa no omena anao mpamaky ho an’ity taona 2011 ity e!

I hope
life treats you kind
And I hope
you have all you’ve dreamed of
And I wish you joy
and happiness
But above all this
I wish you love

And I…
Will always love you