Monday, November 2, 2020

Love, Death, Robots. Ep 2: Voky andro

Nodimandry teo amin’ny faha 91 taonany ny raibeko tamin’ity taona 2020 ity.

Volana Jolay izy no nodimandry.

Ho ahy manokana, dia efa ny volana Janoary izy no nantsoin’ny Ray, fa io Jolay io vao tena nody any Aminy. Volana janoary izy no efa “nafoy”, efa nivonto ny tenany iray manontolo, efa andrasana sisa… Nahazo fanalavam-potoana enim-bolana izy. Enim-bolana nahafahany nankalaza indray ny tsingerin-taona nahaterahana satria anelanelan’ireo volana janoary sy jolay ireo no andro nahaterahan’izy mivady, andro mitovy. Enim-bolana nahafahany nahita ny zanaka aman-jafy indray tao anatin’ny atao hoe “Fetin’ny ray” sy ny “Fetin’ny reny”. Fanalavam-potoana nahitany fa tamin’ireo zanany sy zafiny dia nisy tokoa ny tena olona manana ny mahaizy azy eo amin’ny fiaraha-monina. Raha ny firodorodon’ny olona mpiray finoana amin’ilay zanany lahiaivo tonga namangy teny amin’ny hôpitaly, dia mahafaly azy fa tena tsongoin’olom-bolo tokoa io zanany io. Koa na dia notazontazomina tamin’ny fanafody aza ny ainy, dia tsy ataoko ho fitiavan-tena velively ny nitsaboana azy fa inoako ho fotoana mamy teo amin’ny fiainany ireny tombon’andro ireny.

Ny ankamaroan’ny androny nandritra izay enim-bolana izany ihany koa dia manonofy. Toa miverina amin’ny nofy eo imasony ny androm-piainany sy ny fahatanorany. Toa tena any anaty tontolo hafa izy sy ny torimasony ary ny nofiny, angamba efa any an-danitra ny ambiroany. Rehefa mifoha izy dia manontany zavatra izay tsy misy eo hatrany. “Rosoy amin’izay ilay sakafo ao fa efa vonona”, hoy izy nefa tsy misy fikarakarana sakafo mihitsy ifampiresahana aminy. Matetika ny tanany manjaitra, na manao mofo, fa izany no asany taloha. Indraindray izy miresaka amina vazaha.

Nambarany tamiko fony fahavelony hoe mba hetaheta napetrany tamin’Andriamanitra ny mba hahatratra izany zafindohalika izany mialoha ny hahafatesany. Izy narary io dia efa nitoe-jaza ny anankiray amin’ny zafikeliny, ary volana septambra 2020 no DPA tamin’izay.

Volana jolay i Dadabe no nodimandry. Andro alakamisy maraina. Tao anatin’ny confinement tamin’izany. Asa na ny DPA no diso, na harerahana vokatry ny fandevenana, fa teraka roa andro taorian’ny nahafatesan’i Dadabe ilay zafindohalika niriny mba ho hita, ary salama soamantsara. Ho ahy, na tsy tanteraka ara-bakiteny aza ny hetahetan’i Dadabe, dia nieritreritra ihany aho hoe notanterahin’Andriamanitra tamin’ny fombany io hetaheta io. Mety ho nihaona teny amin’ny tontolo anelanelan’ny ho tonga eto an-tany sy ny handao ny tany ny fanahiny sy ny an’io zafindohaliny io. Hoy aho naminany tamin’ilay zafikeliny niteraka : “Misy fanahin’i Dadabe nifindra ho ao anatin’io zanakareo io, ka tandremo tsy hosakananareo amin’izay asa tiany eo amin’ny sehatry ny fivavahana io, na hanao pasitera aza”. Tena tia fivavahana tokoa mantsy izay raibenay izay ary nandany ny androny tamin’ny seha-panompoana an’Andriamanitra.

Fa rehefa nandre ny fahaterahan’io zafindohaliny io aho dia nahatsiaro ihany koa an’ilay reniko. Fony fahavelony dia fiteniny ihany koa ny hoe “Nôfa be ilay antitra fa ny ahy ny tiako mba 50 na 55 taona dia maty”. Tanteraka taminy koa izany “redirediny” izany fa teo amin’ireo fe-taona niainana ireo izy no lasa tampoka, rehefa tratry ny AVC.
Dia tsaroako ihany koa ilay dadatoako anankiray, rehefa narary ingahirainy ary vaninandro akaiky krismasy sy faran’ny taona iny no “mirediredy” amin’ny namany hoe “Izaho ange tsy hahatratra ny taona vaovao io intsony e”. Izahay fianakaviana avy eo no gaga fa dia tanteraka tokoa izany teniny izany.

Mampieritreritra ahy izany rehetra izany. Inoako fa maro amin’ny olona efa akaiky ho faty no mahalala ny ho fahafatesany, ary maro angamba amintsika no efa nahare olona maty tampoka no niresaka momba ny fandaozany andro vitsivitsy talohan’ny nahalasanany. Fa hevitra iray novisavisaiko ihany koa ny hoe mety manana ny safidiny ny amin’ny halavan’ny androm-piainany ve ny karazan’olona sasany? Asa aloha fa izaho toa mba maniry ny ho ela velona sy voky andro ihany koa vao hantsoina, mba ohatra hoe 108 taona any no lasa.

Love, Death, Robots. Ep 1: 2020

Et si… on se fait une mini-série d’anthologie sur What-If?

Dans cette première épisode, je vais parler de l’année 2020, et la note sera très personnelle. De nombreux épisodes de cette mini-série parleront probablement de ma vie privée.

2009 a été une année noire pour beaucoup de Malgaches, ce que le “Légalistes” ont qualifié de “Coup d’Etat” avait un impact sérieux dans de nombreux ménages : perte d’emploi, hausse du coût de la vie, insécurité, violence subie, …
De mon côté, par contre, elle a introduit de bons changements. La société pour laquelle je travaillais était un sous-traitant de la compagnie Air Madagascar. Nous étions une trentaines d’agents, Malgaches, à travailler pour cette société sous-traitant, à Antananarivo. Le contrat entre Air Madagascar et cette société a été rompu, et elle a plié bagages. Je travaillais en tant que responsable informatique au sein de cette société depuis seulement deux ans à l’époque. Nous sommes donc une trentaine d’agents qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain. Sauf que, pour moi, la “maison-mère” de ladite société a décidé de me garder. Je travaillais donc à distance, de chez-moi, depuis ce moment-là. Pour ceux qui aiment un titre “honorifique”, j’étais passé de simple employé à chef d’entreprise, du jour au lendemain. Sauf que c’était une entreprise individuelle, dans tous les sens du terme. Depuis ce jour, HomeMade Softwares est une “one-man company”, mais seulement sur papier. Je me considère toujours comme un employé même si mon employeur préfère le terme “Consultant”.
Mais ce qui va avec ce travail à distance, j’appréciais: augmentation de revenus, travailler depuis chez-moi, avoir la possibilité de voyager outre-mer tous frais payés de temps en temps, …

Avais-je mis 2020 comme titre de ce premier épisode?

Ah oui, le fait est que dix ans plus tard, je me suis lassé de ces “privilèges”. Quitter Madagascar pour 2 semaines pour motif professionnel n’était plus aussi excitant. La pseudo-liberté de travailler depuis chez-soi est devenue ce qu’est l’existence pour un mort-vivant, je suis devenu un peu esclave du travail. Je n’ai pas vraiment le temps pour consacrer deux semaines de vacances sans penser boulot, avec ma famille.
N’empêche, 2020 est une année d’accomplissement.
Pour cause de Covid-19, j’ai pu passer beaucoup de temps avec ma famille, et je ne quitterai pas le pays pour un bon moment encore.
J’avais une bataille juridique sur le plan personnel, qui commençait avant 2009, et j’ai pu jouir de ma victoire cette année. (Je suis en train d’écrire une autobiographie sur ce sujet).
Mes deux filles ont passé les examens cette année, CEPE pour la petite, elle l’a eu. BEPC pour l’ainée, elle l’a eu. Elle a également réussi le concours d’entrée au “Lycée” de son choix, ce que Harvard est aux universités –à ses yeux–.

J’ai donc décidé d’aimer 2020. J’ai décidé de l’apprécier et de me souvenir des bonnes choses que cette année à apporté. Au même titre que 2009, 2020 aura été une très belle année pour moi.

Qu’une année soit bonne ou mauvaise, cela dépend aussi de votre perception. Si vous laissez les ondes négatives des autres vous influencer, vous verrez que chaque nouvelle année est une année plus sombre que la précédente. Si vous décidez de mettre en avant les bonnes choses, aussi petites soient-elles, vous réaliserez que ça n’a pas été si mal que cela.

Je vous souhaite alors de passer les deux derniers mois de cette année dans l’optimisme, dans la joie, dans la bonne humeur et dans la foi et surtout dans l’amour. Harold, mon employeur en 2009 me disait toujours : tu n’es pas marié la société qui t’emploie.