Friday, January 14, 2011

Raha toa moa ka … taonan’ny bitro

Rehefa taom-baovao toy izao dia mahazatra ny mandre ny mpaminany izatsy na ny mpahita ny miafina izaroa manambara ny hitranga amin’ity taona ity. Somary reraka aty ambanivohitr’Antananarivo aty moa izahay ka tsy toy ny tamin’ny taona lasa fa toa tsy manam-potoana firy intsony hanalana azy mamaky an-dry Mme Shabberah na ry Pasitera Mailhol. Asa izay nolazain-dry zareo fa internet no azo ialana vonkina eto dia naleo izany nikaroka tamin’ny internet izay ho fahitan’ny sasany ity taona ho avy ity.

Illustration: sary bitro roa mihidy anaty grillage
Contrat Creative Commons
Cette photographie par DotMG est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Partage des Conditions Initiales à l’Identique 3.0 Unported.
Basé(e) sur une oeuvre à dotmg.net.

Dia ny tononandro sinoa aloha no mba novakivakiana, fa mialoha an’izay dia tsara angamba aloha ny manamarika hoe ity taona 2011 ity hono dia ho taonan’ny fifidianana hoy ny Filoha Andry Nirina Rajoelina, satria notombanany hifanesisesy ny fifidianana eto Madagasikara amin’ity taona ity. Raha sendra tafaresaka tamina mpitandrina Malagasy iray izay indray aho dia nilaza izy fa hoe ho taonan’ny fitiavana hono ity taona 2011. Tsara izany ho’aho, saingy toa lasa “teny maloto” izany fitiavana izany ho an’ny mpanohitra, noho io voambolana io toa efa lasan’ny Filoha ambongadiny amin’izay ataony rehetra. Fa raha hiverina amin’ny tononandro sinoa teo isika dia ho an-dry zareo kosa indray dia ho taonan’ny bitro ity taona 2011.

Ho tanteraka tokoa anie izany!

Hamaranako azy dia mirary soa ny Filoha aho amin’izay kinasany hanasoavana ny firenena. Mirary ny vahoaka Malagasy tsivakivolo ihany koa hiroborobo amin’ny ara-pitiavana sy ara-karena amin’ity taona 2011 ity.

Dia farany mba hanipy teny kely ho an’ny Filoha raha te haharitra tsy hangozohozo eo amin’ny fitondrana izy. Izy ity indray dia faminanian’i DotMG manokana, ary mampahatsiahy fotsiny aho fa ny Filoha Marc Ravalomanana tamin’ny fotoan’androny efa notoroako hevitra tsy hanao an’iny lalana mandrara ny film matroka amin’ny fiarakodia iny nefa tsy laitra nakisoka ka dia iny no niafarany. Koa ny hafatra dia anankiroa : voalohany foano io eritreritra hanao PIU io fa fika hafa atao hampidiram-bola ho an’ny kitapom-bolam-panjakana. Faharoa, dia mba dokadokafy ilay PDS-n’Antananarivo Renivohitra amin’ny asa ataony ary ataovy izay tsy hisian’ny disadisa eo amin’ny mpitondra ny firenena sy ny mpitantana ny renivohitra.

Vita tompoko.

 1. simp

  Sunday, January 16, 2011 - 22:48:16

  amen

 2. simp

  Sunday, January 16, 2011 - 22:48:39

  indrindra ilay hoe aza miady @ ingah mera :-)

 3. simp

  Sunday, January 16, 2011 - 22:49:34

  ampiana hoe vitao raim ny fifidianana dia atsaharo ary alaviro ny mesure tandra-metraka rehetra

 4. DotMG

  Monday, January 17, 2011 - 15:42:19

  Ilay hoe vitaina raim ny fifidianana tsy voatery ho compatible amin’ilay hoe “raha te haharitra tsy hangozohozo eo amin’ny fitondrana”. Alohan’ny hanatanterahana fifidianana mbola mila fainty kely mba tsy handraisan’ny ankolafy telo anjara. Raha ilay valin’ny fitsapankevibahoaka teo mantsy no atao projection, mety afaka manantena vato hatramin’ny 2 tapitrisa sy sasany izy. Kanefa raha ny tena marina, ho vitsy kokoa noho ny tamin’ny teo ny vato tokony ho azony satria mbola hizara kely ho an’ireo mpiara-mitolona izay ho lasa mpifanandrina. Koa raha tsy manao boycott ny ankolafy telo dia ho resy amin’ny fifidianana izy. Dia ny taktika karohina izao aloha dia ny mody manome kely ny ankolafy telo amin’ny fifanarahana, dia avy eo apoaka kely indray ry zareo mba hitsoaka an-daharana indray fa hoe misy tsy rariny, dia manjaka tokana amin’ny fifidianana, dia lany amin’ny fomba “demokratika”, dia ny ankolafy telo mbola hitabataba indray hoe unilatéral, ny fianakaviambe iraisam-pirenena efa leo mampihavana dia hanao hoe “Aleo ho entin’ilehiry aloha ny baolina fa oainina be koa isika ohatry ny hoe tsy manao afa-tsy izay hamerenana an’i Dada sy Dadabe fotsiny”. Dia tonga tsikelikely ny fankatoavana iraisam-pirenena, ny menasofina koa efa manaintaina ihany hoe lanin’ny kelimaso sy ny frantsay ny mamy k’lé. Dia tanteraka ilay resako tany alohabe tany hoe “Mission impossible”.

  http://dotmg.net/what-if/2009/03/23/et-si-mission-impossible/comments/

 5. simp

  Tuesday, January 18, 2011 - 00:56:39

  test

 6. simp

  Tuesday, January 18, 2011 - 00:57:29

  tohiny:
  http://simplex.blaogy.com/post/326/7656

  ;-)

Add comment

Fill out the form below to add your own comments

User data

Add your comment